מאת: שלומי
י"ב אדר  ה'תשע"ח  13:57 

יחס הרב אלישיב ובעל הלשם והגרש"ז אוירבך


שלום יואל -בהרבה אתרים מופיע יחסו בחרדת קודש של הרב אלישיב והרב אוירבך לרב קוק, האם הדברים נכונים?
ומה לגבי ר' אריה לוין ובעל הלשם?
מאת: יהודי מסיני
י"ב אדר  ה'תשע"ח  19:41 

על שרשי האמת יעידו גזעיהם.


על שרשי האמת יעידו גזעיהם.

(רמב''ם איגרת תימן‎)

הגאון רבי שמואל אויערבך זצ"ל גזע מעיד על שורש האמת שהגרש"ז לא קיבל תורת הרב קוק.


ט"ז אדר  ה'תשע"ח  23:30 

ראשית אין הדברים נכונים כלל...


לא מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ולא מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל התיחסו לראי"ה קוק בחרדת קדש ובטח שלא מרן בעל ה"לשם" זצ"ל שחתם יחד עם כל גדולי הדור על כרוז הקורא לפרוש מקהילת ה"ועד הלאומי" שמטעמה כיהן הר' קוק כרבה הראשי של הרבנות החילונית של א"י. לגבי ר' אריה לוין אכן היה יחס חיובי מעבר לרגיל אם כי ר' אריה לוין לא נחשב בחייו ו/או אחרי פטירתו לאחד מגדולי הדור והאמת שבכלזה אין כלל שום נפק"מ כי הנדון הוא לא אם התיחסו אליו כך או אחרת או אם העריכו את גדלותו כך או אחרת אלא אם סתרו ולו בטענה אחת את קביעתם של גדולי הדור שחרצו דין על שיטתו כי היא מיוסדת על אפיקורסות וגילוי פנים בתורה שלא כהלכה וחרצו דין על מעשיו שהפקיר את היהדות החרדית בידי כופרים בעיקר וראה בהם מנהיגים לגיטימיים של כלל ישראל ובזה לא הסכים איתו לא גדול ולא קטן וגם אם היו מסכימים כמו  לא היה בהסכמתם כלום כי הוא נגד דין התורה שמי שאין בו יראת שמים אסור למנותו לשום מינוי ציבורי בעם ישראל.
ודרך אגב, גם הגרי"ש אלישיב וגם הגרש"ז אויערבך היו ילדים צעירים בזמן המחלוקת עם הראי"ה קוק ולא הכירו כלל את הצדדים השליליים והמסוכנים של אישיותו. ומרן בעל ה"לשם" התבטא לגביו (כששאלוהו הגר"ז גרז זצ"ל והגר"מ שפירא זצ"ל אם יוכלו ללכת לשיעורו של הר' קוק כשהם בטוחים שיידעו מה לקרב ומה לרחק) "עוד לא נברא הסבון שינקה את האפיקורסות שתשמעו שם".
ועל דעתם של גדולי ישראל לא לומדים מ"אתרים" אלא מתלמידיהם המובהקים ומעבר לכך פוק חזי באיזה דרך חינכו הרבנים שהזכרת את תלמידיהם וילדיהם? בדרך הר' קוק או בדרך של מתנגדיו? (ואפילו ר' אריה לוין שהעריכו מעבר לרגיל לא חינך את ילדיו כלל בדרכו הדמיונית והכוזבת אלא בדרך ובהשקפת היהדות החרדית).