מאת: שואל
ג' אדר  ה'תשע"ח  13:27 

מה צריך להיות היחס כלפי רחבעם זאבי ?


האם היחס אל גנדי צריך להיות כמו מסית ומדיח או שמדובר ב"תינוק שנשבה" ?

שמתי לב שכותבים ליד שמו הי"ד מכיוון שהוא נהרג בידיי גויים, אולם האם זה משנה את הסטטוס שלו ?

אני שואל זאת מכיוון שגנדי הוזמן לנאום בפני שביעיסטים ושמיניסטים בבית הספר התיכון החילוני בת"א בו למדתי. זכור לי שהוא נאם בלהט והתלהבות ועשה ככל יכולתו כדי להלעיט את הצעירים ששמעו אותו (בכלל זה אנוכי) בדעותיו הכוזבות והמסוכנות. לאור העובדה שהוא היה חבר כנסת מטעם "מולדת" ועשה מזה קריירה פוליטית, הפיק רווחים כספיים גדולים, כבוד וכד', האם באמת מגיע לו "לימוד זכות" ? הלא סביר להניח שבאשמתו צעירים התקלקלו והוא גם אחראי לאינספור עבירות בהיותו חבר בבית המינות...
ד' אדר  ה'תשע"ח  22:56 

ראשית, המושג "תינוק שנשבה" אינו שייך אלא


לגבי ההתנהגות של מי שמוגדר כך בחייו האישיים שעל זה אנו אומרים שכיון שהוא כתינוק שנשבה לכן לא ידע את האמת וחי עפ"י הדעות הכוזבות שלימדוהו אבותיו.

ברגע שמסית ומדיח אחרים לדעותיו הכוזבות הרי שבירר שדעותיו הכוזבות הן נכונות וזה הרי שקר שאם היה מברר באמת היה רואה שדעותיו הן כוזבות ועל זה אין שייך תינוק שנשבה. (וכמו שרואים ברמב"ם בהדיא דרק על מי שקיבל את הדעות הכוזבות מאבותיו יש לימוד זכות של תינוק שנשבה אבל לא על מפיצי דעות כוזבות מעצמם וגם לא על תלמידיהם, כי תלמיד אמור לברר אם מה שלימדו רבו עומד במבחן האמת בניגוד לבן שמקבל מאביו בדר"כ גם ללא בירור כי חזקה שאין האב מוריש שקר לבנו)

בנוסף, אחרי שמת אין נפק"מ אם דינו כתינוק שנשבה דסוף כל סוף מה שנשאר ממנו בהאי עלמא זה רק דעותיו הכוזבות שמהן ודאי צריך לשמור מרחק ובודאי שחלק משמירת המרחק מדעות כוזבות הוא הוקעה והרחקה של בעלי הדעות האלה ובזה אין שום נפק"מ באיזה אופן הסתלקו מהעולם.

ומה שאומרים הי"ד על יהודי שהרגוהו גויים אין בכך כדי לשנות לחיוב או לשלילה מהותו של אדם וזה רק בא לומר באופן כללי שהקב"ה יקום דם עמו ישראל שנשפך כמים ע"י שונאי ישראל (ובכלל זה יקום גם דם כל החיילים והאזרחים מידי כל ראשי הציונות לדורותיה שהפקירו וממשיכים להפקיר דם חיילים ואזרחים כתוצאה מהתגרותם המטופשת והאכזרית בערבים ע"י מדינתם שאין בה חפץ לא לקב"ה ולא לישראל.) ורחבעם זאבי מלבד מה שהפיץ דעות כוזבות מבית מדרשו של המומר ז'בוטינסקי עוד היה מפקד בצבא הציוני שנים רבות ומי יודע כמה חיילים איבדו את חייהם כתוצאה מפקודותיו ומעשיו מלבד מה שהרגיז את הערבים בדבריו ללא תועלת ויכול מאד להיות שהיה גם גורם מסייע לתגובותיהם האכזריות של ערבים כלפי אזרחים כמו מאיר כהנא וכמו עולי הר הבית אשר גרמו במעשיהם ובהתגרותם לדם ישראל שיישפך כמים.