מאת: אהרן מלייקוד
כ"ט תשרי  ה'תשע"ח  22:53 

האם יש מלחמה בין חרדים והציונים?


האם יש מלחמה בין חרדים והציונים?
ד' חשון  ה'תשע"ח  08:13 

מלחמה לה' בעמלק מדר דר


ופשיטא שהציונות היא חלק מחיילותיו של עמלק כך שכל החרד לדבר ה' חייב תמיד להיות בקשרי המלחמה נגד אויביו ואין לך אויב גדול יותר מהציונות לקב"ה ,לעמו ולתורתו וכבר הבאנו דברי התיקו"ז על הפסוק "כי הנה הסתו עבר הגשם חלף הלך לו" שכל אומות העולם יחד אינן קשות לישראל כמו הערב רב שהן אומות העולם רק בבחינת "סתו" אבל הערב רב הם בבחינת "גשם" וכתב שם הגר"א שהם גשם טורד לישראל כי מגרים מלחמה בין ישראל לאביהם שבשמים. ואוי לאותה בושה שיש כיום המתקראים חרדים ורוצים במלכותם ובשלטונם ומסייעים בידם לצוד נפשות ישראל להעבירם מחיילותיו של ה' לחיילותיו של עמלק וסייעתו.