מאת: יהודי
כ"ט תשרי  ה'תשע"ח  21:26 

בחירות


שלו' לרב יואל אלחנן


אשמח אם תוכל להעלות לכאן את כתב האיסור הראשון שהוציאו בד"צ העדה"ח על הבחירות ( ראיתיו באוצה"ח בספר אספקלריה המאירה אך הכתב לא ברור וא"א לקראו) וכן את כתב האיסור הראשון של העדה"ח הספרדית.


תזכו למצוות