מאת: דודי
כ"ד תשרי  ה'תשע"ח  00:18 

הרב אלישיב והספר שלך


מה היה תוכן הפגישה בינך לבין הרב אלישיב?
כ"ד תשרי  ה'תשע"ח  00:45 

מעולם לא נפגשתי עם הגרי"ש אלישיב זצוק"ל.