מאת: שואל
י' תשרי  ה'תשע"ח  19:23 

שאלה לגבי מרן הגר"יל דיסקין זצוק"ל


אני קורא כעת את הספר "האיש על החומה" (בתרגום לאנגלית). קראתי קטע מסוים על מרן הגרי"ל דיסקין זצוק"ל שעורר אצלי מס' תמיהות. באותו הקטע סופר על כך שמרן הגרי"ל דיסקין זצוק"ל התייחס בחיוב לעבודה חקלאית בקרב היישוב הישן, ובכלל זה עמד מאחורי הקמת המושבה "פתח תקווה". הטעמים לתמיכתו בעבודת אדמה היו רצונו להקל על תנאי המחיה והצפיפות בירושלים וכן הרצון להשתיק את אלה שהאשימו את יהודי היישוב הישן בעצלנות וחוסר יכולת לפרנס את עצמם. כמו כן, סופר באותו קטע על כך שמרן הגר"יל דיסקין זצוק"ל עמד מאחורי "אגודת מייסדי היישוב" שייבשה את הביצות והקימה את פתח תקווה. וכן סופר על כך שבית דינו של מרן הגר"יל דיסקין זצוק"ל הכריז דברים בזה"ל: "כל יהודי האוהב את עמו ואדמתו חייב לתמוך ביוזמה זאת".
תמיהותיי הם כדלקמן:
א. האם ניתן לסמוך על התרגום של הטקסט ? האם הדברים אכן נאמנים למקור ? משום מה, קשה לי להאמין שמרן הגרי"ל דיסקין זצוק"ל התייחס בחיוב לעבודה חקלאית, במיוחד כאשר לצורך עבודה זו יהודים היו צריכים לשים את לימוד התורה בצד... כמו כן, מסופר שמתיישבים רבים נפלו קורבן למחלות שונות בעת שעבדו בביצות האלה ואני תוהה האם עניין פיקוח נפש לא נלקח כאן בחשבון ?
ב. היהודים בארה"ק תמיד נתמכו בידיי אחיהם מחו"ל והיו קרנות צדקה ותמיכה ביישוב הישן. כך, למיטב ידיעתי, הדברים התנהלו תמיד. איך ייתכן שמרן הגרי"ל דיסקין זצוק"ל ביקש לשנות מנהג שכבר היה קבוע מהדורות הקודמים ?
ג. ממתי האשמה הבאה מחוגים של שונאי ישראל צריכה לשנות את התנהגותם של יהודים העוסקים בלימוד תורה כדי להפיס את דעתם של השונאים הללו ? 
י"ד תשרי  ה'תשע"ח  11:36 

באשר לתמיהות על דברים שונים המובאים...


ב"האיש על החומה" עיין "אוצרות ירושלים" חלק פז' במאמר ביקורת שכתב על הספר הרה"ג יצחק דוידוביץ. ותמיהותיך תתיישבנה. אם אין לך גישה למאמר ציין מייל ואשלח לך את המאמר.
ככלל, אומר שיש כמה וכמה דברים לא מדוייקים ולא נכונים בספר (חלקם לא מופיעים במאמר הביקורת הנ"ל) אם כי יש בו גם תוספות חשובות שלא הופיעו ב"מרא דארעא ישראל" (ספר התולדות של מרן הגרי"ח זוננפלד שקדם ל"האיש על החומה").
בברכת חג שמח, יואל.
מאת: שואל
י"ז תשרי  ה'תשע"ח  19:25 

עדיין לא הגעתי אפילו למחצית הספר...


וכבר מצאתי עוד דברים תמוהים (בלשון המעטה) העומדים בסתירה מוחלטת לדברים אחרים שקראתי באותו הספר עצמו.

ומזה אני כבר מבין, אף מבלי לעיין במאמר הביקורת של הרב דוידוביץ, שאי אפשר לסמוך כלל על דברים המופיעים בספר זה, למרבה הצער... ונראה שהוכנסו בין דפיו זיופים ושקרים. ואני שואל: מדוע מחבר הספר כתב, בעזות מצח, דברים שלא היו ולא נבראו ?
איפה הבושה ?

מה שיותר מטריד הוא שאין מדובר בדברים שוליים, כי אם בדברים חמורים ביותר של השקפה העלולים להביא את הקורא לדיעות כוזבות ר"ל.

לדוגמה, בעמוד 209 של הספר הנ"ל ישנו קטע שם מובאים כביכול דברים בשם הרב משה בלאו זצ"ל על מקרה אחד שבו הרב בלאו זצ"ל ומרן הגרי"ח זוננפלד זצ"ל עברו בסמוך לתהלוכה של ילדי בתי ספר חילונים. אותם ילדים הניפו את דגלי הציונים. בהמשך מסופר שם שכביכול מרן הגרי"ח זוננפלד הביט בילדים האלה ומלמל לעצמו את הפסוק הבא מספר תהילים: "יוסף ה' עליכם, עליכם ועל בניכם, ברוכים אתם לה' אלקיכם, עושה שמים וארץ". הייתכן שיש בסיס עובדתי לסיפור כזה ?

דוגמה נוספת: בקטע אחר של הספר נכתב שמרן הגרי"ח זוננפלד זצ"ל אמר כביכול למקורביו דברים מהם עולה כאילו אנשי ה"הגנה" מסכנים את חייהם למען בטחונם של תושבי ירושלים ושבזכותם כביכול "אנו חוגגים את ליל הסדר בביטחון".
איך אפשר להאמין לסיפור כזה ?


 
מאת: שואל
י"ז תשרי  ה'תשע"ח  06:09 

ממש בלתי נתפס...


לא ציפיתי שבספר כזה יופיעו דברים לא מדויקים ולא נכונים. ואחרי שקראתי כמעט מחציתו הרושם שלי כעת שהוכנסו לשם סיפורי בדים. בנושאים קריטיים הקשורים להשקפה ועיקרי אמונה (גם לשקר בנושאים "שוליים" בספר כזה זהו עניין חמור ביותר, לכל הדיעות, קו"ח בעניינים כבדי משקל שיש להם קשר לימינו). 

אפילו אם נניח לרגע שהמחבר לא בדק כמו שצריך את המקורות עליהם הסתמך לפני הוצאת הספר לאור (טענה חסרת בסיס הנסתרת בהקדמה, שם טוענים העורכים שהם עברו על החומר היטב ואני יכול לנקוב בשמות האנשים שעברו על הטקסט בצורה "מאד קפדנית"), כי אז מדובר ברשלנות חמורה..

נ.ב. המהדורה שבידיי היא משנת 1983 ואיך ייתכן שאחרי כ"כ הרבה שנים העורכים או המחבר לא שמו לבם לכך ולא טרחו להזהיר את הציבור כי בספר שלהם כלולים "אי דיוקים מהותיים" ?? 

מאת: שואל
י"ח תשרי  ה'תשע"ח  04:48 

ואם העיוותים הקודמים אינם מספיקים..


לתדהמתי מצאתי קטע נוסף עם "לימוד זכות" על בן-יהודה שר"י. נטען שם שעל אף כל רשעותו, גם לזכותו של בן-יהודה עומד מעשה "טוב" אחד: בזכותו מדברים "לשון הקודש". וכאילו המעשה ה"טוב" הזה הינו חשוב בעיניי ה'...

כל זאת, בספר המתיימר לייצג את ההיסטוריה של היישוב היהודי בארה"ק מזווית ראיה חרדית..

לא יאומן כי יסופר.

נ.ב. עם ספרים כאלה באמת לא מפתיע כיצד דיעות כוזבות הפכו להיות נחלתו של חלק גדול מהציבור החרדי.