מאת: שואל
י"ב תשרי  ה'תשע"ח  15:50 

האם באלעד נערכים מבעוד מועד למצב מסוכן ?


אין ספק שפרוש יערוך חגיגות במלאות שבעים למדינה. האם קיימת תכנית היערכות למצב הזה ?

האם החרדים באלעד עומדים דום בזמן הצפירה ?
ל' תשרי  ה'תשע"ח  10:31 

החרדים לדבר ה' באלעד מקווים...


שאת יום אידם הקרוב של הציונים הוא יחגוג באחד מבתי הכלא הציוניים כיאה למסית ומדיח ומחטיא הרבים שפל כמותו ואם כי במדינה הציונית מסית ומדיח למצוה ייחשב, ב"ה גם במה שנוגע לחוק הציוני הוא מתנהג כעבריין חסר מעצורים וזוכה לחסות של הרשויות והמשטרה אבל בעז"ה נקוה שהשתדלותם של החרדים בעיר להכניסו לבית הסוהר (כמבואר בשו"ע חו"מ סי' שפ"ח שכל המצער את הציבור ורודפו מותר למוסרו בידי עכו"ם בין לאוסרו בין לקונסו בין להכותו) תשא פרי והוא יוקע מן הציבור ומהעיר.

בברכה, יואל.