מאת: יהודי מסיני
ז' תשרי  ה'תשע"ח  23:38 

פיסכילאגיע האם הוא נגד התורה?


פיסכילאגיע האם הוא נגד התורה? 

לצערי אפילו בין החרדים ביותר הם מחנכים ילדיהם אם השקפות מהגוים.
ח' תשרי  ה'תשע"ח  08:01 

ודאי שפסיכולוגיה היא נגד התורה...


כי היא עוסקת בצד הרוחני של האדם שהוא נעלם לגמרי מתפיסת שכל אנוש ולכן הבסיס שעליו נבחנת הפסיכולוגיה הוא האדם ה"נורמלי" שביחס אליו בודקים את הבעיות הפסיכולוגיות של האחרים אבל מה שמוגדר אצלם נורמלי מוגדר אצלנו "עיר פרא אדם יוולד" וראיתי שכתב ידידי המנוח הרב מאיר ויסברגר זצ"ל שהיה איש חינוך מובהק שפעם היה נוכח בוועד שמסר הגאון רבי שלמה וולבה זצ"ל ובתוך דבריו הצביע על שני ספרים גדולים על מדף עליון מרוחק בספרייתו שהיו של אחד מגדולי הפסיכולוגים ואמר שאין בספרים האלה אפילו משפט הגיוני אחד וסיפר שבבחרותו למד קצת פסיכולוגיה וכך התוודע לספרים.
מאת: משה כהן
ח' תשרי  ה'תשע"ח  18:23 

תנועות ההשכלה.


כמדומה לי שהוא דומה לתנועות ההשכלה, האם אני צודק?
ח' תשרי  ה'תשע"ח  00:32 

ודאי שיש קשר בין מהפכת ההשכלה...


להאדרת המדע בכלל והפיכתו למעין עבודה זרה ופסיכולוגיה שנקראת בפי המשכילים מדעי הנפש או מדעי ההתנהגות (כאילו במוחם הרופס יכולים להבין פנימיות הנפש של האדם לבד ומה היא נפש בריאה/חולה והשערותיהם המדומיינות הן בגדר של "ידיעה" בה בשעה שאפילו במה שגלוי לנגד עיניהם נבוכים כל פעם מחדש וכל דור סותר את מה שבנה הדור הקודם).
מאת: יהודי מסיני
י"א תשרי  ה'תשע"ח  19:44 

השכלה-מהדורה-בתרא


היה יהודי בביתך ואדם בצאתך (משה מענדלסאן שר''י תנועות-ההשכלה)

היה יהודי בצאתך ואדם בביתך (פסיכולוגיה השכלה-מהדורה-בתרא)