מאת: ג.
ז' אב  ה'תשע"ז  12:35 

שאלות לגבי המאמר החדש...


קראתי את מכתבו של הרב גריינימן זצ"ל והתעוררו אצלי מס' שאלות/קושיות.

מקריאת המכתב הבנתי כך:

א. ההשתתפות בבחירות לכנסת הותרה מכיוון שחכמים החליטו שזה מועיל ליהדות החרדית.

ב. אין מניעה הלכתית להקים מפלגה חרדית ולשבת בכנסת המינים כחלק מאופוזיציה לוחמת, אולם אסור בשום פנים ואופן לשבת בממשלת הכופרים כי יש בכך נזק עצום ליהדות.

שאלותיי הם כדלקמן:

א. על פניו נראה שעמדה זאת סותרת את דבריי מרן החזו"א זצ"ל עצמו. קראתי בשם מרן החזו"א זצ"ל שאמר שמי שיושב בכנסת המינים הוא מין. אף אם הרים ידו והצביע על דברי תורה - מורידין אותו.

ב. בכל הכבוד, כיצד אפשר לטעון שישיבה בכנסת (ולא בממשלה) מועילה במשהו ליהדות החרדית כאשר ידוע שכל ח"כ (לפני שנעשה ח"כ) חייב להישבע שבועת אמונים למדינה ולחוקיה - ועוד לעשות זאת מעל בימת הכנסת ? היש לך חילול ה' גדול מזה ?

ג. כידוע, כדי שכל חוק יוכל לעבור ולקבל תוקף מחייב, חייבים להיות 120 חברי כנסת. יוצא איפוא, שכל חבר כנסת אחראי במישרין לכל חוק שעובר בכנסת אף אם הצביע נגדו, מכיוון שללא 120 ח"כים אשר הושבעו לכהונתם שום חוק אינו יכול לעבור אצלם.

ד. האם אין חשש שיתקיים "עבירה גוררת עבירה", כמו עם תנועת ש"ס למשל ? להזכיר, בתחילה דיברו אצלם על "החזרת עטרה לישנה", אח"כ הקימו מפלגה וישבו בכנסת המינים בלי להצטרף לממשלה, בשלב הבא כבר כן הצטרפו לממשלה והציונים נתנו להם תיקים של שרים וסגני שרים. סופו של דבר, ש"ס הצטרפה אל ההסתדרות הציונית וכעת היא חברה מן המנין בארגון זה.  

ה. האם אין חשש לשלוח נציגים למקום כזה ולו רק מהטעם שהם עלולים להיות מושפעים מדברי המינות והשוחד שיציעו להם ?

ו. האם אין חשש שבשליחת נציגים חרדים אל כנסת המינים המגזר החרדי מספק למדינה אופי יהודי (אפילו למראית עין) שזה בדיוק מה שחסר לנתניהו וחבורתו ?

ז. מה הועילה כל עבודת הח"כים החרדים משך 70 השנים האחרונות כאשר הם עצמם נהיו אולטרא ציונים וכעת לא אכפת להם כלל שיגייסו את כל המגזר שלהם לצבא ? מה הועילה כל עבודתם, לאור העוני שישנו בחברה החרדית ? כידוע, מי שלומד תורה מקבל דחיית שירות זמנית מצה"ל ואסור לו לעבוד עפ"י חוק. ואילו לערבים כן מותר לעבוד !

ח. היכן הבסיס ההלכתי לקביעה לפיה מותר לשבת בכנסת המינים (בתנאי שלא מצטרפים לממשלת הכופרים) ?


מאת: ג.
י' אב  ה'תשע"ז  16:52 

תוספת לשאלתי...


כמי שקרא בעיון את ספרו של הגר"ר גרוזובסקי זצ"ל "בעיות הזמן", אני זוכר שהמחבר לא שולל השתתפות חרדית בכנסת בלבד אלא מזכיר שם השתתפות אפשרית בממשלה, בתנאי שלדעת גדולי הדור הדבר נחוץ והכרחי...

שוב פעם, כואב מאד לראות את חוסר האחידות בעמדה החרדית בנושא כ"כ יסודי ואולי זו הסיבה המרכזית לחורבן היהדות שאנו עדים לו בארה"ק והתפוצות... 

נ.ב. למען הסר ספק, שאלותיי מכוונות למצב ה"אידיאלי" עליו מדובר בספרו של הגר"ר גרוזובסקי זצ"ל (שכמובן אינו קיים במציאות הנוכחית וגם לא היה קיים אף פעם משך 70 השנים האחרונות). כלומר מציאות בה אפשר למצוא אנשים יראי שמים, הנשמעים לגדולי הדור, היודעים כיצד להלחם כאריות (לא כדלת המסתובבת..) למען המטרה לשמה נשלחו לכנסת המינים.