מאת: ישראל
ה' סיון  ה'תשע"ז  13:15 

יחסו של רבינו אלחנן וסערמאן, להרב קוק


ראיתי באתר שר' אלחנן אמר על הרב קוק, שהוא רשע וכו', (אני לא זוכר את הלשון בדיוק), בוקיפידה ראיתי שהוא הוא דרש בשלומו של הרב קוק כשחלה במכתב ששלח לאחיו בכ"ט בתמוז תרצ"ה הוא שואל "מה היא מחלתו של הרב קוק ומה מצבו כעת?" ("קובץ מאמרים ואגרות", חלק שני, עמ' קכד).
איך זה מסתדר?
תודה
ב' תמוז  ה'תשע"ז  00:17 

כשלומדים יהדות מויקיפדיה שום דבר...


לא מסתדר. לצערי המקור המועתק בויקיפדיה הוא הספר "אור אלחנן" של א. סורסקי ושגה בדבריו כי כפי שניתן לראות מפורשות במכתבו של מרן הגר"א וסרמן הי"ד הוא אינו דורש בשלומו אלא מברר מה מצבו (לדרוש בשלומו פירושו: "נא ידרוש בשלומו בשמי" או "נא ישלח לו ברכת רפואה שלמה" או "אנו מתפללים לרפואתו") והסיבה לבירור מצבו אינה קושיא כלל מפני שמרן הגר"א וסרמן היה ממנהיגי היהדות החרדית באותם ימים (אחרי פטירת מרן ה'חפץ חיים') לצד גיסו רבן של כל בני הגולה רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי וככזה היה מעורב בסוגיות הציבוריות של היהדות החרדית באירופה ובארץ ישראל. וכיון שלמעשיו ופעולותיו של הר' קוק היו השלכות הרסניות רבות על מצבה של היהדות החרדית בכלל ובארה"ק בפרט היה צורך לדעת מה מצבו הן כדי לפעול בנוגע למילוי מקומו במידה ומחלתו סופנית (וכידוע שמרן החזו"א שהיה אז בארץ פעל שלא יבחר במקומו תלמידו הרי"מ חרל"פ וגם מרן הגרח"ע הנ"ל היה שותף לכך והביע סיפוק שלא נבחר תלמידו של הר' קוק למילוי מקומו) והן כדי לדעת אם הוא במצב שיכול לחזור לפעילות והן כדי להמשיך לעקוב בזהירות אחרי מעלליו במידה ויבריא ממחלתו.

בברכה, יואל.
מאת: לומד
י"ב תמוז  ה'תשע"ז  22:19 

יש לך סמיכה רבנית מכובדת?ד' אב  ה'תשע"ז  23:47 

סמיכה רבנית מכובדת?


גם את ההגדרה המצחיקה הזו לקחת מויקיפדיה? ממתי סמיכה רבנית קשורה לכבוד?
לגוף השאלה: לא הוסמכתי להוראה ואיני אפילו בגדר של תלמיד הראוי להוראה. אני יהודי פשוט שמראה מקום לדבריהם של גדולי ישראל המובהקים בכל הדורות בכלל ובדורות האחרונים בפרט ועד היום משום מה כל הרבנים ה"מכובדים" עוד לא השיגו על טענה אחת מהטענות שהראיתי להן מקום בדברי גדולי ישראל וכבר כתב הגאון רבי אלחנן וסרמן הי"ד זצוק"ל גדול תלמידי מרן החפץ חיים זצוק"ל כי "האמת לא תשתנה מפני מיעוט ערך האומרה".
בברכה, יואל.