מאת: איש של אמת צדק יושר
ג' אב  ה'תשע"ז  20:44 

בעניין היחס שלכם לגאון הרב שמעון רפאל הירש


ד' אב  ה'תשע"ז  23:34 

שלום וברכה!


ראשית, שמו הוא רבי שמשון רפאל הירש...

שנית, מחקנו את תוכן הודעתך מהסיבה שכל מה שהבאת כ"דעתו של הרש"ר הירש" וכ"הוכחה" שדרכו היתה קרובה יותר לציונות הדתית המודרנית מאשר ליהדות החרדית לא נתמך ולו במקור אחד מדבריו של הרש"ר הירש עצמו. אם אתה חושב שבנושא מהותי כלשהו הקשור להשקפת היהדות על הציונות היה הרש"ר הירש קרוב יותר לציונות הדתית מאשר ליהדות החרדית הצג דברים של הרש"ר הירש זצוק"ל עצמו ולא השערות שלך על דעותיו ללא כל ביסוס, ואז נשמח לדון על דבריו ולנסות להבין למי היה יותר קרוב...

בברכה, יואל.