מאת: א. מ.
י"ח תמוז  ה'תשע"ז  09:26 

מדוע מבזים את הרב קוק ?


מדוע הציבור הדתי-לאומי מבזה את הרב קוק ?
והבן שלו צבי יהודה מבזה את אביו יותר מכולם,
הוא מראה לכולם מה התולדות של השיטה, 
סילוף התורה חנופה ונתינת כבוד לרשעים,
הופכים עבירות למצוות ומצוות לעבירות,
שמים אור לחושך וחושך לאור.

בברכה.