מאת: אלישע
כ"ו סיון  ה'תשע"ז  00:28 

שאלה לכבוד הרב


שלום רב,
קודם כל אקדים ואומר שאני אנטי ציוני מובהק,
לדעתי הקמת המדינה המשתמשת בשם המושאל "ישראל" היא טעות נוראית שנוגדת את כל ערכי היהדות, ואינני משתתף בבחירות הטמאות, ואין לי שום קשר למדינה, וכמו שאומרים - "למרות" המדינה הטמאה הזאת אני גר בארץ ישראל.
עכ"פ שאלתי אליך היא כמו שאלתי אל כלל האנשים שאני מכיר שהם נגד הציונות:
מדוע אתה מסרב להודות בנבלותם ונבזותם של הערבים המוסלמים ימח שמם וזיכרם היות והם שונאי ישראל מובהקים,
ומדוע אתה משתמש במונח הדמגוגי "פשעי מלחמה" שנעשה כלפי הערבים המוסלמים שונאי ישראל ימח שמם וזיכרם?
הלא טומאתה של המדינה הציונית היא מה שהיא עשתה ועושה נגד יהודים בעניין היהדות,
ולא מה שהיא עושה נגד ערבים מוסלמים אנטישמים פנאטיים שונאי ישראל רשעים ארורים,
מדוע האנטי ציונות של יהודים תמיד באיזושהי צורה מאוד משונה צריכה ללכת עם ערכים שמאלניים הזויים (לא פחות הזויים ממשיחיות ימנית של כוחי ועוצם ידי וכו')?
והגם שנכון שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו,
אין זה מבטל את נבזותו ורישעותו של ההורגו,
זה רק מראה מה יותר רשעות ומה פחות רשעות, אבל זה רשעות בפני עצמו שרק אדם שקרן יקרא לפעולות שנגד רוצחים "פשעי מלחמה".
הציונות טמאה לא בגלל מה שעשתה לערבים,
היא טמאה מפני מה שעשתה ליהודים,
לערבים היה מגיע מלכות פי אלף יותר נוקשה איתם, וליהודים לא מגיע מלכות כזאת מרושעת כנגד יהודים.
שאלתי לסיכום היא למה רוב האנטי ציונים שאני מכיר משום מה מרגישים צורך להזדהות עם הערבים המוסלמים הרשעים ימח שמם וזיכרם?
מדוע אין זרם אנטי ציוני מובהק שמצד אחד נגד המדינה, ומצד שני נגד הערבים המוסלמים האנטישמיים הרוצחים המנוולים?
בלי עניין של ימין פוליטי, אני נגד להצביע בבחירות,
אני מדבר ברמה המהותית הכנה של העניין,
בלי כוחי ועוצם ידי הטמא של הימין,
אני מתכוון ברמה העקרונית הנכונה של העניין.
אשמח לתשובה בהרחבה על הנושא,
ותודה על הפורום ועל האתר המאוד חשוב הזה בעיני.
מאת: ג.
ג' תמוז  ה'תשע"ז  19:27 

הערבים אינם שונאי ישראל


בחינה עובדתית (ולא אמוציונאלית) של ההיסטוריה מראה שהערבים אינם אנטישמים ואינם שונאים את הדת היהודית כלל. לראיה, היהודים תמיד נהנו משוויון זכויות במדינות ערב, חיו שם חיי מלכים ודבר לא היה חסר להם. היהדות והרבנים נהנו שם מיוקרה גדולה והיו מכובדים אצל השלטונות והאזרח הפשוט. איש לא שמע על פוגרומים, גירושים, אפליות, שמדות או רדיפות במדינות אלה (כעת תשווה זאת לאירופה..).

בארה"ק יהודים וערבים חיו בהרמוניה וידידות איש עם רעהו, כפי שמעידים ת"ח שהיו עדים לכך (למשל, קראתי את עדותו המוקלטת של הרב ברוך קפלן זצ"ל אשר העיד מפורשות שערבים נהגו להזמין יהודים לחתונות שלהם, שייח'ים ערביים נכחו בחתונות יהודיות, היו יחסי שכנות מצוינים, אנשים סייעו איש לרעהו וכד').

כל מעשי ההרג נגד יהודים (כולל מאורעות תרפ"ט) בוצעו על רקע לאומני והחלו בגלל הסכסוך הערבי עם הציונים. אין לזה שום קשר לאנטישמיות או שנאת יהדות ואתה, בכל הכבוד, מערבב דבר שאינו במינו. הציונים ברוב רשעותם תמיד דיברו בשם כלל ישראל (בדיוק מה שהם ממשיכים לעשות היום) - מה שגרם לערבים רבים לטעות ולחשוב כאילו שהיהודים מצדדים בכופרים הציונים. אם אתה צריך לבוא בטענות כלפי מישהו אז תכה באגרופים על החזה של ביבי וקודמיו כי הם אלה שיצרו את הטרור הערבי ואת המוטיבציה הערבית להשיב לעצמם את האדמה שאיבדו בתש"ח. אין לכך שום קשר לאנטישמיות. אגב, הלאומיות הערבית היא תופעה מוזרה שלא הייתה קיימת כלל לפני הופעת הציונות. 

הפעולות הציוניות נגד הערבים הם אכן פשעי מלחמה מכיוון שהציונים אינם מכירים בתנ"ך ונלחמים על ארץ שאינה שלהם. עפ"י דין, הערבים היו שם קודם והאדמה שייכת להם. הציונים הדתיים גרועים עוד יותר מכיוון שהם (בדומה ללוט הרשע) טוענים שאדמת ארץ ישראל היא קניין פרטי שלהם והמה אדוני הארץ אותה קיבלו בירושה מאבותיהם. אצל הדתיים אין מושג שנקרא גלות, אמונה בעקרון של שכר ועונש והעניין של "מפני חטאנו גלינו מארצנו", אמונה בכך שהכל בעולם שייך לקב"ה כולל א"י והוא אשר יכול לקחת את הארץ ולתת אותה לעם אחר לאיזה זמן שהוא רוצה...
מאת: משה
ד' תמוז  ה'תשע"ז  20:29 

הערבים והישמעאלים אינם מוחים בזה כלל


 מענה האדמר שליט״א ------------ עוד זאת כאשר באים אנשים בשאילת עצה, איך שצריכים לנודד ממקומם ומדינתם, כאשר שערי א״י פתוחים האם יאמר להם ליסע לאמעריקא, הלא טוב טוב לו להורות להם הדרך לא״י, בהיותו בא״י באו אליו, היראים יחי׳ בבקשה כי ירחיב את הישוב, בעיניו ראה אשר בשם יכולים היהודים לילך במלבושי יהודים, אפי׳ בבגדי לבן, ופאות הראש, הערבים והישמעאלים אינם מוחים בזה כלל

(מתוך מכתוב עוז של תורה מאת האדמו"ר הגדול הגה"צ מלובאוויטש (האדמו"ר הריי"צ)

ודל
מאת: ג.
ה' תמוז  ה'תשע"ז  18:26 

בהקשר לשאלה זו יש להבהיר עוד דבר


כאשר נהרג חייל צה"ל או מתנחל אין מקום לטעון שהם מסרו נפשם על קידוש ה'. לאמיתו של דבר, הם מתו על קידוש המדינה ודת הציונות. ודרך אגב, יש צער גדול על כל אובדן חיי אדם, כי "חביב אדם שנברא בצלם", אעפ"י שטעה בדרכו ובהשקפתו. וכאן הכאב גדול מאד מכיוון שרבים מאותם חיילים ומתנחלים הוטעו ונוצלו באופן אכזרי ודמם זועק לשמים..  

אולם הטענה הדמגוגית של הדתיים לפיה אותם חיילים מתו על קידוש ה', אין לה יסוד במציאות. בדיוק כפי שאי אפשר לטעון שהערבים החליטו להרוג יהודים מתוך אנטישמיות. זהו סכסוך על אדמות שהציונים גרמו לו בשרירות לבם. הערבים אינם פועלים מתוך שנאת הדת היהודית כי אם מתוך רגשות לאומניים ושנאת המדינה. ישנו הבדל תהומי בין שני הדברים האלה וכל ניסיון לטשטש את הגדרת האנטישמיות ולהרחיבה לשנאת המדינה עוקר לגמרי את היהדות האותנטית (מלבד השקר הגלוי שיש בזה).
ט"ו תמוז  ה'תשע"ז  23:44 

במדור מסמכים נמצא קונטרס ימינם ימין שקר


שהוצאנו לאור בעת הבחירות האחרונות לבית הכסא (כנסת המינים הארורה). בפרק הראשון של הקונטרס הבהרנו בצורה חד משמעית שליהודי אין חלק לא בהשקפות "ימניות" ולא בהשקפות "שמאלניות" אלא בהשקפות ישרות הנובעות  מדרך הישר של תורה"ק.
ובתורה"ק לא מצאנו מעולם שיש נפק"מ איזה גוי שונא אותנו יותר ואיזה גוי שונא אותנו פחות אלא "הלכה היא בידוע עשו שונא ליעקב" ו"בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו" ויותר מזה איתא במדרש תמורה (פרק ה): "תמורה עשרים ושש ועת לשנא כנגד הודו לאל השמים שהודייה גדולה מבקשין ישראל להודות להקב"ה שהטיל ביניהם ובין אומות העולם שנאה ותחרות שאילולי כן היו מתערבין בגוים ולמדים ממעשיהם כמו שנאמר (תהלים קו לה) ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם לפיכך הודו לאל השמים כי לעולם חסדו:"

כל שציותה אותנו התורה היא באשר להשתדלות ששנאת הגויים לישראל לא תצא מן הכח אל הפועל ושרשה של השתשלות זו הינה היבדלותנו מהם וכמו שהבטיחה התורה "ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי מובדלים אתם מן העמים הרי אתם לשמי ואם לאו הרי אתם של נבוכדנצר מלך בבל וחבריו."

ועוד ציותה אותנו התורה"ק שבזמן שאין יד ישראל תקיפה על עכו"ם (שהוא כל זמן גלותנו עד ביאת משיח צדקנו בב"א) לא להתגרות בעמים שאנו חוסים בצילם ואין זה משנה אם זה מוסלמים או נוצרים או כל סוג אחר של גויים וכפי שנהג יעקב עם עשו כך נהג רבי יהודה הנשיא עם אנטונינוס וכך נהגו גדולי ישראל בארצות ספרד ואשכנז וכאן בארה"ק, ולא עשו זאת מתוך הזדהות עם הנצרות או עם האיסלאם אלא משום שכך ציותה תורה"ק והנסיון הוכיח שכשעשו כך נשמר עם ישראל והתקיים הרבה יותר מאשר כשקמו קבוצות פורקי עול שתחילתם היתה לבטל כליל את הבדלת ישראל מן העמים ובסוף התגרו בכל העמים בעזות וחוצפה ודם ישראל נשפך כמים וגם היום כל הטרור הערבי בכל העולם הוא פרי התגרותם המטופשת של הציונים בערבים עם תחילת כיבוש הארץ ע"י הבריטים אשר אז לא היתה לערבים בארה"ק שאיפה לאומנית כלשהי והציונים בטיפשותם והתגרותם עוררו אצלם הלאומנות ומזה התפתח טרור אכזרי שהולך ונעשה אלים יותר ויותר ומאיים יותר ויותר.

ודרך אגב, כל הכינויי "חיבה" שהדבקת לערבים בשאלתך נכונים לא פחות ואולי אף יותר כלפי כל מנהיגי המדינה הציונית מאז קומה ועד היום (למעט התואר "מוסלמי" שהוא תואר שהציונים לא ראויים לו לפחיתותם שאינם אפילו מוסלמים או נוצרים אלא אפיקורסים גמורים הגרועים מגוי ואף מבהמה).

ושוב, עיין היטב בקונטרס ימינם ימין שקר ותראה שאין לטרור הציוני שום מעלה ערכית על הטרור הערבי וטענת "ליסטים אתם" הזועקת מרש"י הראשון בחומש נכונה כלפי הציונים באותה מידה ובאותה עצמה כמו שהיא נכונה כלפי כל מוסלמי שאתה מאשים בליסטיות או אכזריות וכד'.
ומה שיש הפגנות בחו"ל שכביכול מזדהות עם הערבים גם זה חלק מהרצון לפייס את הגויים ולהראות להם שאין לנו חלק בליסטיות הציונית ולא באות להראות הזדהות עם הטרור הערבי או עם האיסלאם וכד' ופשוט הוא.

בברכה, יואל.