מאת: תמים
כ"ד ניסן  ה'תשע"ז  21:17 

שאלה למר יואל אלחנן, האם אתה משתייך לפלג


הירושלמי
כת "עץ" " שאינם "בני תורה"?
כ"ז ניסן  ה'תשע"ז  04:15 

אינני משתייך לאף קבוצה שיש לה קשר כלשהו


לפוליטיקה. ומדבריך אני מבין שאתה חושב שלגפני מקלב פרוש ושאר הרשעים חברי כנופית יהדות התורה יש איזה שהוא קשר למושג בני תורה, אז תדע שאין ביניהם ובין תורה כלום ואין ביניהם ובין גדולי התורה שהם מנופפים בהם כלום. את גפני וחבריו לא מעניין הגראי"ל שטיינמן שליט"א ואת חברי האגודה לא מעניין אף אדמו"ר שליט"א ופרוש עד היום לא הציג רב שהוא נאמן אליו אפילו למראית עין ואת אריה דרעי וחבריו לא מעניין הגר"ש כהן שליט"א. את כולם מעניין רק כסף וכבוד, ובמה הם רואים כבוד?? בלשבת עם אפיקורסים גמורים כופרים בעיקר ולשתף איתם פעולה בהרס וחורבן של היהדות החרדית ופלא שיש עוד אנשים שלמרות כל מה שרואים היום בעיניים הולכים לקלפי ועוד חושבים אחרי שיצאו ממנו שהם בני תורה. וכמו שבזמנו אמר מרן ה'ערוך השלחן' שיש לברוח מה'מזרחי' כבורח מן האש כך יש לברוח היום מכל המפלגות המתקראות בשקר ובזיוף 'חרדיות' כמו מאש ורק כדי לסבר את אזנך על קצה המזלג מה זה יהדות התורה כיום ואיך מדבר ראש עיר מטעם יהדות התורה שהוא גם בנו של פרוש הנ"ל ראה כאן ואז עם הרבה סייעתא דשמיא אולי תפסיק להיות כזה תמים...

בברכה, יואל.
מאת: המשיב
כ"ח ניסן  ה'תשע"ז  11:49 

ה"תמים" אריה דרעי...


אני זוכר לפני הרבה שנים אחרי יציאתו מהכלא (או זמן קצר לפני השחרור) הוא אמר לעיתונאים שאין לו כוונה לחזור לפוליטיקה וכל זמנו מוקדש ללימוד תורה. דרעי כנראה התכוון ב"תמימותו" לתורה של חירות או המזרחי.
כ"ח ניסן  ה'תשע"ז  20:49 

הוא "באמת" רצה רק ללמוד תורה ולהקדיש...


זמן למשפחתו. פשוט "הכריחו אותו" לחזור להנהגה הפוליטית (אחרי שהבינו את רמזיו שאם לא יחזור יקים מפלגה עצמאית) ולהמשיך את מורשתו של הגר"ע יוסף ז"ל. בפועל הוא ממשיך את כל החורבן וההרס שגרם חבירו אלי ישי שהיום כבר לא מסתיר את דעותיו הציוניות איתן ניווט את ש"ס במשך שנים וכבר חובר לציונים ורבותיהם יחד עם "רבותיו" החדשים שמתאימים להיות הרקע לדעותיו הכוזבות והאפיקורסיות. אך כמו שהתגלה פרצופם האמיתי של אלי ישי ואמסלם כך עוד יתגלה פרצופם של כל הצבועים המעמידים פנים שאין להם בעולמם אלא להיות שלוחי דרבנן למען הציבור ובאמת כל מהותם היא להרבות לעצמם ממון וכבוד מדומה בעיני אפיקורסים תוך שהם רודים בציבור והפכו את כל עולם התורה לשבויים שלהם המתחננים לתקציביהם על דרך שבריוני בית שני הפכו את ירושלים וגדוליה לשבוייהם ע"י ששרפו את מחסני התבואה וסגרו את השערים כדי שהעם יבין שרק ע"י מלחמה עם הרומאים תבוא הישועה. וכאז כן היום על כל פשעי הבריון יכסה "יום ליום" ועל כל הנוכלויות ושיתוף הפעולה עם בני בניו של המן יכסה ה"יתד נאמן" ועל כל נבל שאת התורה באכזריות מנסר יכסה "המבשר" ואם רק תנסה יהדות אמיתית נטולת פוליטיקה מאיזה מקום להופיע, אל דאגה, יש להם גם "המודיע".
יספרו לך כי הם ורק הם כלי הביטוי הנאמן של עולם התורה אבל עיניהם לחוזי פרסום שמנים עם אוסם וגם טרה, יספרו לך כי רק על פח השמן הטהור (שנחתם בחותמת המפלגה) היהדות עומדת אבל בלבם מחשבים כמה כסף ייצא להם מחמשה עמודים של "תשקיף" על קופ"ח מכבי ומאוחדת...
וגם האחרונים אשר מקרוב באו וזועקים על "גזירת הגיוס" אבל איה הכרזתם הברורה כי עצם מלכות המינות היא דבר פסול ומאוס?? איך מחד גיסא יערכו הפגנות בכל רחוב וקריה ומאידך גיסא יתפארו על עוד נציג שהכניסו לעיריה?? איך יבחשו יחד עם האפיקורסים בסיר הבשר ואחר כך יפגינו נגד שליחת בחורי ישיבות לאיזה גדוד או פלס"ר??

והחי יתן אל לבו לא להתפתות לכזביהם ולא לתמוך בשום מפלגה ולא משנה מה שמה ומה סיסמתה וכבר באר מרן הגר"ח מבריסק זצוק"ל את הפסוק: "ועבדתם את ה' אלקיכם וברך את לחמך ואת מימיך" (דקשה שפתח בלשון רבים "ועבדתם" וסיים בלשון יחיד "לחמך" "מימיך") שרק בעבודת ה' אפשר להתאגד יחד אבל ברגע שמתאגדים למען הגשמיות "הלחם" וה"מים" סופו של דבר שכל אחד דואג רק ללחם של עצמו ולמים של עצמו ואז כל הסיסמאות מתפוגגות כלא היו ונשארת רק רדיפת ממון ושררה שעבורה מוכנים לעקור את כל התורה כולה  ולבלוע איש את רעהו (לא לפני שיהפוך את רעהו ואת רבותיו ל"פלג מסוכן" שצריך להישמר מפניו עפ"י הוראת עיני העדה...)  

הקב"ה ברחמיו יצילנו מהם ומהמונם, יתן בנו כח לעמוד איתן בבלבול הנוראי ובנסיונות הקשים של עקבתא דמשיחא ויגאל אותנו בקרוב ע"י משיח צדקנו אכי"ר.
מאת: אנילא ציוני
ה' אייר  ה'תשע"ז  13:04 

אנשי הפלג הירושלמי


בס"ד
תמהני מדוע אינך מזכיר את השם המפורש של "הסלף" -עיתונם של זועקי "גזירת הגיוס"?

האם אין חיוב ללמוד תורה.
מדוע הם יוצאים ומבטלים תורה כדי להפגין?

אגב, מחר יום אידם [נדחה] של הצייונים שאינם אומרים בו תחנון.
חשוב לציין שדוקא היום, לפי התאריך המקורי אומרים תחנון מלא.
ז' אייר  ה'תשע"ז  02:35 

לגבי תמיהתך הראשונה...


היכא דהדברים ברורים גם ללא הזכרת השם המפורש חבל לפרש ולעשות פרסום לעיתון
לגבי ביטול תורה בהפגנות-ממתי מחאה נגד גזירת שמד הינה ביטול תורה? אדרבה אין לך ביטולה הוא קיומה יותר מזה.
לגבי יום אידם כבר פרסם הרה"ר לשעבר מטעם הרבנות החילונית הראשית יונה מצגר "חקירה הלכתית" האם קדושת יום אידם הוא קדושת היום עצמו או שנתקדש מתוקף תקנת הרבנות החילונית הראשית להפכו ליום טוב של הלל והודאה (ובאופן השני ליכא קושיא שהרי אותה הרבנות החילונית הראשית שקדשה את היום יכולה גם להעביר את הקדושה ליום שלפני וליום שאחרי) אלא שקשה שהרי דחית המועד הוא משום שברור לרבנות החילונית הראשית שאם לא ידחו אותו תחלל המדינה שבת כדי לחגוג וא"כ איך אתה חוגג יום אידה של מדינה שהשבת הפקר בעיניה? אבל בטוחני שעכשיו שהתקיים ביונה מצגר כל המחניף לרשעים ומקדש ימי אידיהן סופו נופל בידיהם וזרקו אותו שופטי בית המשפט הקדוש של המדינה הקדושה לכלא הקדוש ל-3 וחצי שנים קדושות יוכל לעיין ולחקור ולמצוא תירוץ גם לקושיא זו...
בברכה, יואל.
מאת: ישראל קרמר
ח' אייר  ה'תשע"ז  16:48 

גם להשקפה הדת"ל יסודות איתנים במקורותינו


ט"ו אייר  ה'תשע"ז  02:41 

אז תציג אותם במקום לשלוח לנו קישורים...


לאתרים המחטיאים את הרבים ומפיצים דעותיו האפיקורסיות של הר' קוק.

ודרך אגב, ה"יסודות האיתנים במקורותינו" שהם ליתר דיוק יסודות איתנים בדמיונותיכם אל מעניינים אתכם כהוא זה והראיה הגדולה והפשוטה ביותר לכך היא שספרי מייסד הציונות הדתית הר' יצחק יעקב ריינס לא יצאו אפילו במהדורה אחת נוספת מעבר למהדורה הראשונה שנדפסה על ידו כי היות וכל מהותה של שיטתו היתה לכו ונלכה אחרי הרצל ונורדאו הלכו חניכי שיטתו אחריהם והשאירו את ספריו מאחריהם.

ויש עוד סיבה לכך שספריו לא נדפסים, נקראים, נלמדים, או מופצים. מפני שכל מי שיקרא בהם ולו מעט במרחק למעלה ממאה שנה מכתיבתם יראה בצורה מוחשית ביותר כיצד יכול הדמיון להוליך שולל את ההולכים אחריו  ועד כמה היתה התנגדותם של גדולי ישראל לציונות בבחינת "איזה הוא חכם הרואה את הנולד"

בברכה, יואל.
מאת: ישראל קרמר
ח' אייר  ה'תשע"ז  16:59 

אם ב"רבותיו החדשים" אתה מתכוון לרב מזוז


אז הגאון הרב מאיר מזוז שליט"א הוא מגדולי התורה של הדור ואדם גדול הרבה יותר ממך!
זזלזול בכבודו הוא בדיוק כמו מי שיזלזל בכאלו שהם מגדולי הרבנים שאתה רואה עצמך הולך לפיהם.
ט"ו אייר  ה'תשע"ז  02:30 

לנסיון לתת הצדקה לדברים שאומר רב כלשהו..


או למעשיו רק מחמת גדלותו או תאריו המוכרים בציבור הרחב כבר מתייחס הגאון רבי שמשון רפאל הירש זצוק"ל (עיי' שו"ת שמש מרפא חלק יו"ד סי' נב') וז"ל: "והנה הוכחת הגדלות לשם הצדקה להורות בנידון דידן הוא דבר קשה מאד. יש חכמים חריפים, אך אין חריפותם אלא חריפות של הבל, אם באה לשרת את ההתעלות העצמית ולא באה לשרת את האמת, וכבר אמרו חז"ל לפום חורפא שבשתא (ב"מ צ"ו :). ויש בקיאים שכל חדרי ההלכה פתוחים לפניהם אך אינם מכירים את העובדות והמצבים אשר עליהם הם צריכים לדון, והעובדות והמצבים אינם נלמדים מפסקי השלחן ערוך אלא מההסתכלות הנכונה בחיים. יש אנשים שהם גדולים בעיניהם ובעיני רואיהם כמו גלית הפלשתי, והם נתקלים בגדלותם, ויש שעומדים בשדה הקרב כמו דוד הקטן, אך מכירים את האבן הנכונה להשלכה מדוייקת. ומי בין החיים ירהיב עוז בנפשו להבחין בין גדול לגדול. רק "שם" המקום שבו נותנים את הציונים הסופיים, וכמו שכתוב "קטן וגדול שם הוא" (איוב ג', יח'). ע"כ.
לכן ישראל היקר, העובדה שאדם מוכתר כ"גדול" אין בה כדי לחזק במשהו דעות הסותרות את דעת התורה המקובלת בידינו מדורי דורות המושמעות על ידו בחוצות או את מעשיו הנעשים בניגוד מוחלט להנהגת כל גדולי הדורות שלפניו, ואפילו כשמדובר בגדול הדור ממש כבר למדנו מרן הגר"י בלזר זצוק"ל (גדול תלמידי מרן רבי ישראל מסלנט זצ"ל) כפי ששמע מפיו הגאון רבי ראובן כץ זצ"ל בעל ה"דודאי ראובן" וז"ל:ונעים לי להביא כאן דבר נחמד ונכבד ששמעתי מפי מו"ר הגאון הצדיק מרן יצחק בלאזער זצל"ה שביאר לי בילדותי הכתוב באסתר "ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי" דמשמע שאם הגידו לו שמרדכי יצא מעם אחר לא מעם ישראל שאז הסתפק לשלוח יד במרדכי לבדו רק מפני שאמרו לו עם מרדכי עם ישראל לכן לא הסתפק במרדכי לבדו ויבקש להשמיר כל עם היהודים ומדוע נגרע עם ישראל מכל העמים שמי אשר המרה את פיו יענש ולא כולם? ואמר לי הגאון הנ"ל דידוע שחפץ המן הי' להעביר על הדת לכן חפץ שכולם יכרעו לו כע"ז, והנה אצל כל העמים ודתיהם אם ראשי הכהנים יאמרו להקל באיזה מנהג ודת כולם מקבלים הקולא הזאת כידוע שבימים האחרונים שמקילים מתעניתיהם וצומות שלהם ובאכילתם כפקודת הראשי כהנים הפופ"ס ברומיא וב"כ שלהם במדינות שונות, שאם ברומא יחפצו לבטל איזה מנהג אצלם כולם יקבלו בהסכם כולם וד"ל, לכן כאשר רצה המן שכל העמים יכרעו לפניו ברך ויעבדו לו, היה לו עסק רק עם ראשי הכהנים לכפותם או להטותם, שיכרעו לפניו, ואז כל ההמון עם בראותם שהכהן הגדול מקבל עבדותו, ממילא כולם יקבלו אותו לע"ז, וכאשר בא לעם ישראל ג"כ התחיל עם מרדכי שהיה ראש הסנהדרין לכפותו שהוא יכרע לפניו, וכאשר הגידו לו יום יום ולא רצה בשום אופן, וחפץ בתחילה לכפותו בזה עד שיכרע לפניו, אבל אמרו לו שאם גם יכוף את מרדכי ויקבל דתו, לא יועיל מאומה אצל ההמון בית ישראל, כי לו יהא שרבי עקיבא איגר זצל"ה בשעתו, רבן של כל בני הגולה או הגאון החסיד מוילנא זצוקלה"ה יאמר שמותר לאכול בשר ולשתות יין בשבוע שחל בו ט' באב  שהוא איסור דרבנן או אפילו מראש חדש מנחם אב, לא יקל הדין אצל עם ישראל, אלא יאמרו שהגאון חס ושלום סרח, [וראה לשון מרן הגר"י בלאזער זצ"ל עצמו בספרו 'כוכבי אור' מאמר נא': אשר אילו יצויר אם הגדול והמפורסם שבדור יקל לעצמו לאכול בשר בהתשעה ימים של חדש אב לא יתפשט היתר לכל ישראל אלא אדרבה יתפשט ביטול עלי ויפרסמו עם ישראל איש לרעהו סרחונו לכן ידע המן כי לא יועיל כלום אם יעשה כפיה רק על מרדכי לבדו כי עם ישראל מלומדי בקורת המה ונושאים אחריות קיום התורה על עצמם ואם יראו כי מרדכי משתחוה לצלם לא ילמדו ממנו אלא יאמרו עליו שנתקלקל ויפרסמו קלונו ברבים כדי לעמוד בפרץ) כי אצל עם ישראל אפילו איסורי דרבנן וכל שכן דיני התורה אי אפשר לבית דין אחר לבטלו, והדין חזק יותר מגדול הדור (כפתגם האשכנזי "דער ראבינער איזט איין ראבינער, אבער דער יוד איזט

 איין אבער ראבינער") כי אומה הישראלית לא תשמע אפילו למנהיגיה לבטל איזה דין אפילו מנהג יהודית, לא כשאר העמים שנמשכים אחרי כהניהם אפילו לבטל דתם, וזהו שאמר המן בשמעו טבע היהודים, שאינם נמשכים גם אחרי גדול האומה לבטל דין אחד מתורתם, לכן ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, שמרדכי יכרע לו וישתחוה, כי לא יועיל בזה להטות כל העם, "כי הגידו לו את עם מרדכי", שלא ישמעו גם למרדכי לעבוד עבודה זרה אף אם יאנס את מרדכי ויאות לו, יאבד אמונתו אצל היהודים והם לא יכרעו, לכן להשיג רצונו בקש לכפות את כל העם לכן ויבקש להשמיד כו' את כל היהודים מנער ועד זקן, והדבר נכבד למבין ודברי פי חכם חכמה. ('דודאי ראובן' על התורה, להגאון רבי ראובן כ"ץ, פר' וישלח, פיעטרקוב, התרפ"ח.).ע"כ.

ואם כך הוא במנהג ישראל ק"ו באשר לעיקרי האמונה הפשוטים ביותר ולדעת התורה הפשוטה והמקובלת מכל גדולי הדורות הקודמים אודות הציונות והמזרחי ומי שפורץ גדרן של ראשונים ומפיץ דעות כוזבות ומשובשות בקרב הציבור (עיי' גליונות "בית נאמן" האחרונים המסמרים שערות שיער) ונותן חסותו לחיבור בין חרדים לדת"לים ומציג את תורת טרומפלדור וז'בוטינסקי (אבות ה"ימין" הפוליטי) כניתנת לשילוב עם השקפת תוה"ק עד כדי יצירת מושג שעטנזי מסוכן "חרדי ימני" הוא המבזה את עצמו והוא שלא חס על כבודו מעבר למה שלא חס על כבוד שמים ועל צאן מרעיתו של מלך מלכי המלכים הקב"ה שמתעה ומטעה אותם להיות נידחים אחרי בעלי דעות כוזבות כמו ברוך מרזל ודב ליאור וחבריהם (וכבר הארכתי בזה בקונטרס "ימינם ימין שקר" (שהוא, כמו גם שני חלקי דת הציונות ושאר הקונטרסים בנוגע לר' קוק הגיעו כבר מזמן לר' מזוז ועד היום לא קבלו ממנו תגובה או השגה כלשהי).

בברכה, יואל.

מאת: המשיב
כ"ח ניסן  ה'תשע"ז  15:43 

רוצה להתעשר ומהר ? תהיה פוליטיקאי חרדי..


חרדי בלי יראת שמים מצליח במדינת "ישראל". במילים אחרות, ככל שהוא מושחת יותר ועושה בדת מה שעושים בקרדום, ככה חשבון הבנק שלו תופח... זה מתחיל מעסקנות מפלגתית קטנה ואח"כ נגמר בכנסת או בראשות העיריה עם סכומים רציניים...

חסר לך כסף בבנק ? רוצה להיות חופשי מדאגות פיננסיות ? רוצה לעשות כסף קל ומהר ? להבטיח את עתידם של ילדיך ? "לראות עולם" ? שייתנו לך "כבוד" ?

תהיה חרדי ותייסד מפלגה במדינת "ישראל".
מאת: ישראל קרמר
ח' אייר  ה'תשע"ז  16:31 

לגבי ישיבת יהודים שומרי מצוות בכנסת


הדעה שאתה מציג שמי שיושב בכנסת עם כופרים ואפיקורסים הוא רשע הוא רק דעת מיעוט היהדות החרדית וגדוליה, דעת הקנאים הקיצוניים כחסידויות סטמר ומונקאץ' וכו'.
רוב מכריע של גדולי היהדות החרדית סבור אחרת, כולל הרב שטיינמן וחברי מועצות גדולי התורה וחכמי התורה. וכן תנועת ש"ס הארצית שנועדה להיכנס לכנסת ולשם זה הוקמה, הוקמה בשותפות גדולי תורה כמו הרב שך האשכנזי והרב עובדיה שהיה גם הוא מגדולי הדור ועמד בראשה.
לכן חברי יהדות התור וש"ס נמצאים בכנסת בשליחות אותם גדולי תורה ולכן אי אפשר לכנותם רשעים כי ההימצאות שלהם בכנסת היא על דעת גדולי התורה האלו שהם המייצגים את דעת כלל גדולי היהדות החרדית.
ט"ו אייר  ה'תשע"ז  02:57 

היכן ראית שאני מציג דעה כי מיש שיושב...


בבית הכסא עם כופרים הוא רשע?

ודאי שאם נשלח ע"י גדולי תורה והוא סומך עליהם אינו נקרא רשע אם עושה שליחותם ולא מועל בה או עושה ההיפך ממה שלשמו נשלח. וראה לקמן מכתב הגרח"ש גריינימן לשם מה נשלחו שליחים ל"כנסת" ע"י גדולי ישראל. ודרך אגב כניסתה הראשונה של אגו"י ל"כנסת" כמו גם חתימתם המבישה של נציגיה על מגילת ה"עצמאות" שראשיתה אמצעיתה וסופה אפיקורסות לא היתה באישור מועצת גדולי התורה של אגו"י אלא על דעת עצמם (עם כל מיני תירוצים מגוחכים כמו: לא הצלחנו לתפוס את החזו"א וכד'...) כמבואר בספרו של ידידי המנוח ר' צבי וינמן ז"ל "מקטוביץ' עד ה' באייר".

אני לכשעצמי בהיותי רחוק מאפשרות להורות הוראה למעשה בענין כלשהו בתוה"ק לא אמרתי דבר לגבי עצם השליחות אם מותרת או אסורה אלא רק התיחסתי לכך שחברי בית הכסא של המפלגות החרדיות מועלים בשליחותם ועושים במעשיהם את ההיפך הגמור ממה שצריכים היו לעשות אילו היו מרגישים ולו במשהו שהם שלוחים של גדולי ישראל.

בברכה, יואל.
מאת: מוטי
י' אייר  ה'תשע"ז  00:54 

דעתך בייחס לדעת גדולי הדור


שלום, יואל
אתה כותב "ופלא שיש עוד אנשים שלמרות כל מה שרואים היום בעיניים הולכים לקלפי ועוד חושבים אחרי שיצאו ממנו שהם בני תורה".
רציתי לשאול:
אם אני לא טועה, הרב שטיינמן וכן הרב קניבסקי מורים להצביע וכן מצביעים בעצמם. 
אם תוכל בבקשה להסביר באור זאת את האמירה שלך. 
תודה.
ט"ו אייר  ה'תשע"ז  01:46 

ראשית, לפני שאשיב לשאלתך הרשה לי לשאול..


גם אותך שאלה: היכן ראית הוראה של הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א או של הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן שליט"א להשתתף בבחירות ומה היא ראייתך שכך הם עושים בעצמם?
שנית, אבקשך לקרוא בעיון את דבריו של הגאון הגדול רבי חיים שאול גריינימן זצוק"ל מתלמידיו המובהקים של מרן החזו"א זצוק"ל (מתוך "מכתבי התעוררות" חלק א' עמ' קטז' מכתב יב') וז"ל:

בזמננו אשר הטרדות מרובות והעיון מועט, וכל מהלכי אדם וביתו נקבעים על פי רוב על ידי השפעת הרחוב והשכנים וכיו"ב, מאד יש לדקדק על התחומים המבדילים בינינו לבין התועים, כי בהעדרם בקל ידהרו המונים קימעא קימעא לתהום הפרוע. ומהתחומים היסודיים תופס מקום חשוב ההשקפה על המדינה והממשלה, אשר התועים למיניהם רואים בזה איזו אתחלתא דגאולה וכאילו יש כאן דבר של ממש, ואילו השקפתנו היא (כפי מה ששמעתי פעם ממרן זללה"ה) [הכונה למרן החזו"א זצוק"ל-יואל אלחנן] שבסוף גלותנו התגברה הפורענות והננו בגלות הזה המר, לב מי לא יתפלץ למשמע אוזן, כי כופרים בכל יושבים על כסא מלכות מדומה בפלטין של מלך ארצנו הקדושה, ועוברים על כל תרי"ג מצוות ומחללים שם שמים בכל יום בגלוי ובפרהסיא לעיני השמש, ומעבירים יהודים תמימים על דתם בכל מיני טצדקי ופיתויים ואונסים, ובאזני הגולה הדוויה בחוץ לארץ מפיחים רוחות כוזבות על כמיהת הדורות כי אכן התחילה הגאולה, הלא תסמרנה שערות ראשנו למשמע כל אלה, ואבן מקיר תזעק הבדלו מתוך העדה הרעה הזאת, האומרים לכבוש המלכה עמי בבית. ובאמת הישיבה אתם היה צריך להיות נמנע בהחלט מצד האמונה הפשוטה, כמו שלא יתכן לאיש מאמין להכנס בבתי עבודת כוכבים לשבת עם הכומרים המטיפים כפירה, וכל שכן עם ישראלים אשר כידוע חטאם פוגם כבוד של מעלה הרבה יותר, אבל לדאבוננו נמצאים גם בין חוגנו אנשים המסוגלים לכך. עצם ההכרזה קבל אחינו כי אנו מסתייגים מכל הענין ומתעלמים ממנו, לא זו ממשלה יהודית ולא זו דרכנו, יש בה משום קדוש שם שמים ומשום הצבת תחום באופן גדול אצל אנשי שלומנו, להבדיל בין קדש לחול, לדעת כי מלכנו אבינו שבשמים, ואליו נקוה ונייחל וממנו תשועתנו, וכל אלו שוא ושקר וכחלום יעוף. ובר מין דין, כאשר ידוע אם נרתמים לעגלתם הנה בהכרח שכל הקו שלנו סוטה מעט ממסלולו, לקרב מה שרחקנו ולרחק מה שקרבנו, ובלי כל ספק יהווה הדבר גורם לרעה בתמונת הדור העתיד, אשר יגדל בימי עלומיו בלי מחיצה מבדלת, ובהרמוניא שלימה של האומרים משה אמת ותורתו אמת לאומרים אין תורה מן השמים ועוד ועוד, וגם רוממות הגאולה בגרונם.

ולפי האמור אין כל הרווחים והתועליות שבעולם יכולים להכריע את הדבר, כי כל אלו סטיות כלליות של כל הכלל כולו בארץ ובגולה, וגם יש כאן במדת מה אביזרייהו דכפירה, וגם הישיבה עם כופרים היא למאמינים בלתי אפשרית ממש במציאות ולא יתכן דבר שיחייבו, וכל הרווחים להגדיל תורה ולהאדירה אינם שוים בנזק הזה, ואין הקב"ה רוצה ברווחים אלו כלל וכלל. ואם אמנם הכריעו החכמים שיחיו בעד ההליכה לבחירות, הכונה ברורה למען הודיע כי רבים הברכים אשר לא כרעו לבעל, ולמען תת פתחון פה ללוחמי מלחמת הקדש בכל אתר ואתר, וגם למען היות לחץ מועט על הכופרים בגזרותיהם, אבל להשתתף בממשלתם המושתתת נגד תורתנו הקדושה ואשר עיקר ממשלתם חלק מן הכפירה, אין דבר בעולם שיתיר, ולא עוד אלש שבשבתנו אתם אנו עוזרים לרופפים שבתוכנו להפיח רוח כזבים כי אכן יש ממש בממשלה זו ובמעשיה, דבר אשר הוא טשטוש התחום הגדול הזה אשר גובל בינינו, ולא עוד אלא שבהכרח עלינו להימנע מלדבר בגנותם, אשר זה מיסודות חינוכנו לפרסם החטאים ולגנותם, וכל שכן שיש בזה אביזריי הו דעבודה זרה, של כחי ועוצם ידי, ועוד, וכל ההבטחות והרווחים אינם שווים כלפי ההפסד היסודי של כל קדושת אנשי שלומנו לכל רוח היהדות הנאמנה.

כתבתי מעט הניתן ליכתב, ויותרממה שכתוב כאן חרות על לוח לבנו, והרגשת הלב גם היא הלכה בדברים אלו".

בברכה, יואל.

מאת: מוטי
י"ט אייר  ה'תשע"ז  11:52 

תודה על התשובה


תשובתך הבהירה היטב במה מדובר כאן.
הייתי באמצע קריאת הספר. ומצאתי אותו מעניין מאוד, אבל לא ידעתי עד כמה הוא אובייקטיבי. כי מי שלא אובייקטיבי, ואינו איש אמת, אינו מסוגל להציע בצורה אמינה גם את את העובדות הפשוטות. 
שאלתי אותך כעת שאלה פשוטה וקיבלתי תשובה בלתי עניינית לחלוטין. אני לא שאלתי אותך האם יש מישהו בין גדולי התורה שסובר שאסור ללכת לבחירות, וגם לא שאלתי אם יש לך מאמר משכנע בענין זה. 
שאלתי הייתה כיצד אתה מנסה לרקוד בשתי החתונות: מחד, לפסול את הגישה הציונית דתית בין השאר על סמך זה שהיא נגד דעת גדולי הדור (גילוי נאות: וזו היא גם עמדתי האישית) - ולהקדיש לזה את הפרקים הראשונים של הספר, ומאידך רואים בדבריך אחד מהשנים: או שכל אחד רשאי לבחור לעצמו מי הוא גדול הדור, ולמשל, תוכל לבחור לך שהרבי מסטמאר הוא הוא גדול הדור, או שזו בכלל לא שאלה רלוונטית - מי הוא גדול הדור - אלא צריך לעשות את האמת. ועל כן אתה אומר שמי שהולך לבחירות אינו בן תורה, למרות שהוא עושה זאת בהוראת הגראי"ל והגר"ח. 
במקום לענות לעיין התחלת להתפתל. 

תחילת דבריך בם אתה רומז שהגראי"ל והגר"ח בכלל לא הורו ללכת לבחירות (מכתבים מזויפים, תמונות ערוכות בפוטושופ וכו') - לא נראים לי כראויים להתייחסות. 

בטח לא תפרסם את תגובתי, אך אין דבר. אולי זה יעזור לך קצת להבין שאתה חי בסרט, ויהיה זה שכרי. 
כ' אייר  ה'תשע"ז  04:12 

מוטי, עוד לא התחלתי להשיב על שאלתך...


ואני לא נוהג לדבר ברמזים. שאלתי אותך שאלה פשוטה ואני חוזר עליה:

היכן ראית הוראה של הגר"ח קנייבסקי שליט"א או של הגראי"ל שטיינמן שליט" א להשתתף בבחירות? והיכן ראית שאני טוען כי הוראתם להשתתף בבחירות הינה תוצאה של מכתבים מזוייפים או תמונות ערוכות בפוטושופ??

אם אתה רוצה לנהל דיון רציני אתה מוזמן. אם אתה רוצה להפליג על כנפי הדמיון ולדבר בשמי וכן להסיק מה תשובתי לפני שבכלל התחלתי להשיב לך אז אתה מוזמן להמשיך לשאול את עצמך ולהשיב לעצמך אבל לא במסגרת הפורום כאן.

בברכה, יואל.
מאת: יהודה
כ"ו אייר  ה'תשע"ז  18:01 

הצבעה בבחירות


הם כתבו את זה במכתבים ברורים וחבל להתחכם

מאת: ידידיה
י"ד סיון  ה'תשע"ז  03:39 

היי


את הגר"ח קנייבסקי והרב שטיינמן שאלתי בעצמי, הם חתומים על קול קורא, והדברים ברורים... עם מגיעים לכל כינוס של ג' ועורכים אותו (ע"י שליחיהם וכדו').

מאת: משה
י"ט סיון  ה'תשע"ז  00:10 

הוראה להצביע בבחירות


אכן הוראה מהגר"ח קניבסקי כנראה לא היתה 
אמנם מהגראי"ל היתה הוראה ברורה ואמר זאת בעצמו קבל עם ועדה 
מאת: יעל
י"ב סיון  ה'תשע"ז  11:51 

מעניין....


הרב מוצפי אמר שהרב אריה דרעי הוא שליח של גדולי הדור איך אתה מדבר עליו ככה??הרב שלום כהן תומך בו וגם הרב יצחק יוסף בנו של הרב עובדיה, איך דבריך מסתדרים עם דבריהם של גדולי ישראל?
ט"ו תמוז  ה'תשע"ז  00:45 

ליעל,משה, ידידיה ויהודה...


בן תורה הוא מי שהתורה ורק התורה היא המקור בו הוא מחפש מענה לכל שאלה ובכלל זה לשאלת היחס לבחירות וההשתתפות בהן ומול דעתה של תורה על שלל מקורותיה הוא בוחן כל מכתב, כל 'קול קורא' כל פרסום בעיתונות וברחוב וכל תעמולה של 'כנסים' למיניהם, וכשיעשה זאת יראה באופן ברור כי אף אחד מגדולי ישראל שכתבו מכתבים או פרסמו 'קול קורא' לגבי ההשתתפות בבחירות לא באו לבטל את דברי האוסרים אלא עשו זאת מסיבות אחרות לגמרי ומה גם שנימקו מה חובתם של הח"כים ולשם מה הם נשלחים לבית הכסא וכשהח"כים עושים ההיפך הגמור ממה שלשמו נשלחו לבית הכסא אזי בן תורה צריך לדעת שיש תרתי דסתרי בין נאמנותו לגדולי ישראל לבין נתינת כח לאלה שבשם גדולי ישראל עושים בבית הכסא ההיפך הגמור מרצונם של גדולי ישראל ואם נבהל מאיזה 'קול קורא' או תעמולה שמקורה בתקציבי עתק שמקבלים משרדי פירסום מהמפלגות כדי להבהיל את בני התורה יותר ממה שנבהלים מהלכות מפורשות בראשונים ובאחרונים אות הוא שעדיין חסר לו הרבה במהות ה"בן תורה" (ורק כדוגמא ראה כאן במסמכים קונטרס "באין חזון"שהוא דוגמא לבן תורה שלא נבהל ממכתב של מרן הסטייפלער זצוק"ל על הבחירות ושאל אותו על כך והתברר שהמכתב פורסם שלא ברשותו ועוד דברים רבים עיי"ש. וכמו שבן תורה לא לומד הלכות שבת ממכתבים ומ'קול קורא' אלא ממקורות הלכתיים מובהקים כך גם גישתו לנושא הבחירות ואביזרייהו צריכה להיות עפ"י מקורות הלכתיים מובהקים, ואם מצא מקור המחייב השתתפות בבחירות בספרי הגר"ח קנייבסקי שליט"א או בספרי הגראי"ל שטיינמן שליט"א או בספריהם של שאר אלו ששמותיהם מופיעים במכתבים ובקולות קוראים למיניהם נשמח אם יפנה אותנו אליהם. עד אז, ספרי ההלכה היחידים שנתפרסמו בנושא זה (עם מקורות לרוב מדברי רבותינו הראשונים והאחרונים) נתפרסמו ע"י האוסרים את ההשתתפות בבחירות בכל צורה שהיא, ואליהם נוסף הנסיון המר שלימד אותנו בעבר ועוד יותר בהווה כי נציגי היהדות החרדית כיום בבית הכסא הם שותפים בקום עשה לחורבן היהדות הן ברמה הארצית והן ברמה המקומית (ולא רק היכן שהם מיעוט בין הכופרים אלא גם ב"ערים חרדיות" שאין בהם חילונים כלל) והמחזקם ע"י השתתפותו בבחירות שותפם בהרס והחורבן שנגרם על ידם. 

בברכה, יואל.