מאת: שלמה
ו' אייר  ה'תשע"ז  02:35 

לשמחתי הרבה..


אחרי שנים רבות בעולם החילוני, חרדי וחסידי..זיכה אותי ה' יתברך להכיר במעט את תורתו הגואלת של מרן יחיד הדורות האחרון והאמיתי הרב קוק זצו"קל.

יהי רצון שזכות הצדיק תקרב גם נשמה תועה ומטעה כשלך.. והוא רחום יכפר עוון

ז' אייר  ה'תשע"ז  23:10 

אכן הגדרת היטב את תורתו ה"גואלת" של...


הראי"ה קוק במשפט אחד: להיות שנים רבות חילוני חרדי וחסיד בבת אחת...

רק שחז"ל לימדונו שגופא בתר רישא גריר ולכן כיון שהחילוני בראש והחרדי והחסיד בזנב אז סופו של דבר הוא חילוני מרישא ועד גמירא...


מאת: ישראל קרמר
ח' אייר  ה'תשע"ז  17:06 

דרכו של הראי"ה היא להיות שומר תו"מ


הראי"ה הקפיד על קלה כבחמורה ודעתו הייתה שהדרך הנכונה שהחיים היהודיים יהיו מבוססים על התורה ושחיים של יהדי צריכים להיות חיים של אמונה דתית בלבד ללא כל חילוניות.
ט"ז אייר  ה'תשע"ז  13:32 

כנראה שלא שמת לב אבל עלה לאתר קונטרס בשם


"כהניה חמסו תורתי" חלק א' שעוסק בהרחבה במשנתו של הר' קוק ובין השאר מובא שם ציטוט מדבריו וז"ל ("שמונה קבצים", קובץ א', אות תשסה'): "לפעמים ימצא כופר, שיש לו אמונה חזקה, פנימית, מאירה, נובעת ממקור הקדושה העליונה, יותר מאלפי מאמינים קטני אמנה. דבר זה נוהג באישים פרטיים וכן בדורות, ועל כולם נאמר צדיק באמונתו יחיה". 
הרי לך שאצל הר' קוק יכול להיות אדם המגלה דעתו שהינו כופר ואעפ"י כן הוא מאמין ולא זו בלבד אלא שנאמר עליו (על הכופר!!!)צדיק באמונתו יחיה...
\
ואת המהפכה המכאיבה שעם ישראל עבר כתוצאה מהציונות מהנהגהת הכלל ע"י גדולי ישראל להנהגת הכלל ע"י אפיקורסים ומסיתים ומדיחים מכנה הר' קוק לא פחות מאשר "תחיה לאומית" הרי שלפריקת עול הוא קורא תחיה ולכפירה הוא קורא אמונה כך שדבריך משוללים כל יסוד ומופרכים מדבריו המפורשים של הר' קוק.
בברכה, יואל.