מאת: אלון
ח' אייר  ה'תשע"ז  00:07 

נצרות פרוטסטנטית


האם יש קשר בן הציונות הדתית לנצרות הפרוטסטנטית?
י"א אייר  ה'תשע"ז  21:33 

הציונות הדתית בנויה על השקפותיהם...


האפיקורסיות של מייסדי הציונות החילונית שהיו רובם אתאיסטים מוחלטים אם כי חלקם היו חובבי התרבות הנוצרית. ישנו יהודי ת"ח בשם הרב דב ברקוביץ שליט"א שאני מכיר אותו כבר שנים רבות וערך מחקר על הנושא הזה של הקשר של הציונות לנצרות הפרוטסטנטית ולשבתאות וגם הוא מקשר את הציונות הדתית והחילונית לנצרות הפרוטסטנטית. בעבר היינו יותר בקשר וסייענו זה לזה במקורות ומסמכים וגם הייתי אמור לערוך את ספרו בנושא זה ולהוסיף לו תמונות ומסמכים אך לא התאפשר לי הן מחמת העבודה על חיבורי "כהניה חמסו תורתי" שחלק א' שלו עלה בס"ד לאתר לפני כשנה והן מחמת טירדות אחרות אבל היום אנחנו קצת פחות בקשר. לפני מספר חדשים העלינו לאתר חיבור שלו בנוגע למושבות הראשונות אך טרם עיינתי בו.
שמעתי גם ממספר אנשים כי לאחרונה הועלה לאינטרנט שיעור ארוך שלו בנושא שהזכרת באיזה בית כנסת בבני ברק אבל הוא הועלה לביב השופכין המכונה you tube וברור שחלילה לכל מי שאינו רוצה לאבד עצמו לדעת מלבקר בביב שופכין זה אפילו להרף עין וכל שיעור שבעולם לא שוה את הסכנה העלולה חלילה להיגרם לרוחו ולנפשו של הנכנס לביב שופכין זה.

בברכה, יואל.