מאת: שואל
ז' אייר  ה'תשע"ז  19:03 

איך עבר יום העצמאות באלעד ?


זה היה כמו שנה שעברה ? או שפרוש שומר את זיקוקי הדינור, התזמורות והלייזרים לחגיגות ה-70 ? 

שנה שעברה הוא ארגן "שמחה של מצווה" לחרדים, שנה הבאה הוא יכול לארגן "סעודת מצווה" - דהיינו מנגל על האש, זלילת בשרים, צפיה בסרטים וכד'.

חגיגות בזמן ספירת העומר- עד לא ידע להבחין בין המן למרדכי, בין חילונים לחרדים, בין אלעד לתל-אביב !
ז' אייר  ה'תשע"ז  23:01 

ככלב שב על קיאו כן פרוש הרשע...


שונה בכפירתו וגם השנה הזמין בשם עיריית אלעד בכללותה (כולל נציגי ש"ס, דגל התורה, וויזניץ) את תושבי העיר להשתתף בשמחה של מצוה (עפ"ל) בחגיגות 69 למדינה"...
והרבנים שותקים ונותנים לו לעשות ככל העולה על רוחו אבל הקב"ה לא שותק ושנה שעברה ביום שיצא העיתון לאור עם המודעה של העיריה התמוטט ונפטר אברך צעיר ואיש חסד מוכר בעיר בפתח של בנין הסמוך לעיריה על יד תיבות הדואר שם היו העיתונים עם מודעת ההסתה וההדחה על ה"שמחה של מצוה", ולא שתו לבם לזה ויומיים אחרי ה"חגיגה" נפטר בפתע אברך נוסף מיוחד שבמיוחדים (ר' משה מרדכי מאיר סגל זצ"ל) מהקהילה הכלל חסידית של פרוש הרשע ובשעת ההספד כשמרא דאתרא הגרש"ז גרוסמן שליט"א בא לשאת הספדו באה פתאום אשה אחת מחוגי הדת"לים שגרה בסמוך והתחילה לצעוק: "תכבו את ההגברה, אי אפשר לישון, מה זה הגזל שינה הזה??" וכולם התפלאו איך היא לא מתביישת? איזו אטימות לב בשעה שמלווים אדם צעיר לקבורה היא דואגת לשינה שלה??
אבל אמרתי בלבי אות הוא מן השמים אם הרבנים אוטמים את לבם מזה שפרוש הרשע מסית עיר שלמה להשתתף בחגיגות הע"ז של המזרחי ושותקים אזי מידה כנגד מידה באה אשה מהדת"ל ומשתיקה את המרא דאתרא באמצע הספדו!!! אם הרבנים לא משמיעים את קולם נגד רשע מרושע כמו פרוש אזי נשים מן השוק משתיקות אותם באמצע ההספד כי מה שמחזקים את ידיו של פרוש הרשע אין לו מחילה כי אם בפורענות הקהל (כמובא בספר העקידה לרבי יצחק עראמה ז"ל פרשת וירא, ובתוספות בסוטה מא: על הא שאמרו לאגריפס אחינו אתה כשזלגו עיניו דמעות) ושהרבנים סוגרים את פיהם מלמחות סופם שפותחים את פיהם בהספדים כתוצאה מפורענות הקהל שבאה בעקבות שתיקתם והחזקתם בידי רשע מרושע שהורס את כל העיר. 
והרשע הזה עוד התגאה אח"כ בראיון לידיעות אחרונות שהתחיל להביא לעיר טקסים ליום העצמאות וליום ירושלים למרות שהרבנים והחרדים לא אהבו את זה (והוציא עצמו מכלל החרדים) והראה למראיין תמונות המעידות כי למרות שהרבנים לא אהבו את זה הציבור נענה להזמנתו ובא בהמוניו לאמפי פארק לחגוג את יום אידם של הציונים...
ואח"כ הכנופיה של פרוש הרשע המכונה "יהדות התורה"תגיד שהיא פועלת בצמוד להדרכתם של גדולי ישראל ותבהיל את הציבור לרוץ לקלפי כדי לחזקם במרדם ובפשעיהם ובשותפותם המלאה לעקירת התורה ח"ו.
ובזכות המחאה המובאת כאן נגד הרשע המרושע פרוש אולי יסור חרון אף מהעיר אלעד ולא נתבשר גם השנה בפורענויות נוספות כתוצאה מהחילול ה' הנורא שנציג יהדות התורה מזמין את העיר לשמחה של מצוה ביום המר והנמהר שקמה מלכות של מינות על עם ישראל.
בברכה, יואל.
מאת: משפטן
ח' אייר  ה'תשע"ז  18:30 

הרבנים צריכים לנמק לכל הפחות...


מדוע הם שותקים, כדי ששתיקתם לא תתפרש כהסכמה לנעשה או שוויון נפש. המכתב שנשלח לבד"צ של אלעד בשנה שעברה לא זכה עד היום להתייחסות כלשהיא. מדוע ? האם רבני העיר אינם מחויבים, עפ"י דין תורה, להתייחס בכבוד אל פניות מצד הקהילה שלהם ? להגיב בזמן סביר לשאלות שמפנים אליהם ?

אם חוששים הם שמחאה מצדם תגרום להרעת המצב, הרי המצב בעירם כבר גרוע מאד. אם חרדים חוגגים את יום העצמאות זה אומר שכל ההתנגדות החרדית למדינה נכשלה. בשביל מה נלחמו כל השנים האלה ? האם לא על מנת למנוע את גזירת הגיוס ? וכעת הגזירה שוב פעם מרחפת מעל הציבור החרדי. אם החשש הינו שיפסיקו להם את תזרים המזומנים/התקציבים, שיביטו לרגע על העוני במגזר שלהם ויזכרו מי גרם כל זאת. מה הועילה להם, אם כן, השתיקה כל השנים האלה ? מה יועילו להם כספים להחזקת ישיבות כאשר לא יהיה מי שילמד בישיבות ?
מאת: משפטן
י"א אייר  ה'תשע"ז  18:35 

לענ"ד יש כאן לקח חשוב נוסף...


המקרים הכואבים והמזעזעים שתוארו כאן באים לרמוז מה עלולה להיות אחריתו של הציבור החרדי במידה ולא תהיה מחאה נגד בן הבליעל פרוש, שהינו חוטא ומחטיא הרבים. בפרט, אותה אישה מהמזרחי שבאה וצרחה בזמן ההספד, היא דוגמה חיה לתהום אליה עלול ליפול הציבור החרדי ח"ו, אם לא ייעצר סחף הכפירה והדיעות הכוזבות אותן מפיץ ראש העיר. מה שתואר כאן מוכיח כי מי שהולך בדרך הזאת של חנופה לרשעים (דרכו של קוק) סופו לא רק לאבד כל קשר ליהדות במובן הפשוט והבסיסי ביותר, אלא גם צלם אנוש ויהיה גרוע מאומות העולם.

נ.ב. חגיגת יום העצמאות אצל חרדים גרועה הרבה יותר מחגיגה חילונית, מכיוון שאצל החרדים ה"חג" הזה מקבל משמעות ערכית-דתית ח"ו. כל המעשה הזה הינו רשעות לשמה כי איש לא כפה על פרוש/עיריית אלעד לארגן חגיגות כאלה כתנאי לקבלת תקציבים. זוהי רשעות לשמה, מכיוון שהיוזמה באה מעיריית אלעד ולא ממשרד ממשלתי כזה או אחר. אגב, זה מזכיר מאד את מעשה הנבלה של ש"ס שהצטרפה להסתדרות הציונית מרצונה, ולא מכיוון שאילצו או כפו את מנהיגי ש"ס להיכנס לשם כתנאי לקבלת כספים. 

י"ב אייר  ה'תשע"ז  00:40 

ושוב לצערנו הרבנים שתקו והקב"ה לא שתק...


ובליל ה' באייר האחרון נפטרה באלעד מרת איילה שיינברגר ז"ל בשנת ה-20 לחייה!!!  ממשפחת חסידי סלאנים וסופר עליה גדולות ונצורות למרות גילה הצעיר. פרוש מעורר חרון אף על העיר אלעד וטובי בני ובנות העיר נלקחים במיטב שנותיהם כדי להסיר חרון אף מהעיר. ה' ירחם ויתן בינה בלב רבני העיר להבין כי אם יכריזו על יום אידם של הציונים "שמחה של מצוה" הקב"ה יזכיר לכולם כי יום אבל הוא. והחי יתן אל לבו...
בברכה שנזכה לבשורות טובות, יואל.
מאת: שואל
י"ג אייר  ה'תשע"ז  18:55 

סכנה לעולם ולא רק לאלעד...


האסון הזה מעלה שאלות רבות:

א. איך קרה שאיש כמו פרוש הצליח להיבחר לראשות עיר חרדית, למרות מעשי זיוף, נוכלות ומרמה ?

ב. איך קרה שכל התקשורת לצדו ?

ג. מדוע הציבור לא החרים את הבחירות לראשות העיר ?

ד. מדוע הרבנים שותקים ?

ה. איך צלחה דרכו של רשע כזה שהצליח באופן שיטתי להרוס כל חלקה טובה בעיר וסופו של דבר הנהיג את חגיגות יום העצמאות בלי שנתקל בהתנגדות ?

ו. מדוע הציבור הגיע בהמוניו לחגוג את יום אידם, כפי שהוכיח פרוש בתמונות שהראה לעיתונאי ?

ז. האם הייתה מחאה ציבורית בזמן החגיגות השנה ? בשנה שעברה ?

ח. האם אין חשש שאנשים יהיו מבולבלים מזה שמידת הדין פגעה בצדיקים ולא ברשעים ?

ט. האם הציבור רואה קשר בין המקרים האלה לבין מה שעושה פרוש ?מאת: משפטן
י"ג אייר  ה'תשע"ז  05:54 

מהידע המאד קטן שיש ברשותי הבנתי כך...


בשמים תמיד מביטים על הרוב ומחליטים כיצד דברים יתנהלו עפ"י הרוב ולא עפ"י המיעוט(ההלכה נקבעת כידוע עפ"י דעת רוב ולא עפ"י דעת מיעוט). המושג "רוב" מתייחס לציבור שהינו דתי או חרדי, והרוב הזה קובע, בין היתר, את הנהגתו של הקב"ה בעולם. אם הרוב בעד להפר את התורה, ועוד בעניינים חמורים כאלה הקשורים לעיקרי האמונה, אזי התוצאה היא הנהגה של מידת הדין. הספר "ויואל משה" מוכיח שזה בדיוק מה שקרה באירופה לפני המלחמה, שם רוב רובו של הציבור היה בעד מדינה יהודית עצמאית ותמך בקרנות הציונים. אמנם היה מיעוט שהתנגד, אבל זה לא הספיק כדי למנוע את הפורענות שבאה על כלל יהדות אירופה. 

וכי יש משהו שאפשר להסתירו מעיניי ההשגחה העליונה ? הרי הכל גלוי וידוע לפני הקב"ה, כולל נטיות הלב של האדם, מחשבותיו, מעשיו, דיבוריו וכד' !
ט"ו אייר  ה'תשע"ז  03:09 

זה לא מדוייק...


כי בשמים לא דנים רק את הכמות אלא גם את האיכות ולפעמים עבירה מסויימת של מיעוט יש בה כדי להטות את הדין לפורענות ולהיפך לפעמים זכות גדולה מאד של המיעוט יכולה להטות את הכף לרחמים גם על הרוב הפושע. והחשבון המדוקדק בין ביחיד ובין ברבים ידוע רק ליודע תעלומות אלא שאנו צריכים לפשפש במעשינו בעת פורענות כדי למצוא סיבה לפורענות או לצרה ולשוב בתשובה וכשלא עושים כן חלילה נקראים שהולכים בקרי עם הקב"ה כמו שכתב הרמב"ם בהלכות תעניות.
בברכה, יואל.