מאת: ג.
ה' אייר  ה'תשע"ז  14:55 

לגבי סילוק הדעת אצל הדתיים...


אוי ואללי עלינו בדור כזה !

אני זוכר לפני הרבה שנים היה טקס יום העצמאות ובתקשורת דיווחו שהייתה תרעומת ב"חוגים דתיים" בגלל שיר אחד שהיה בטקס. על מה ולמה ? ובכן, הדתיים כעסו על כך שבאותו שיר (שאת שמו שכחתי כרגע) נאמר בין היתר כך: "נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו". הדתיים טענו שיש כאן משום כפיות טובה כלפי בורא עולם והתכחשות להגנתו על תושבי המדינה, הצלתו, ניסים שנעשו או דברים ברוח זאת.

כלומר, מציאות פשוטה של מלחמת דמים עם רבבות הרוגים, שכול וחורבן, יתומים ואלמנות, משפחות הרוסות, כאב וסבל, או כפי שהסבירו לנו בבית הספר החילוני בו למדתי: "לא קיבלנו מדינה על מגש של כסף", במהלכה לא אירע שום מאורע על-טבעי, בלתי רגיל, מסתורי, בלתי מוסבר, פאראנורמלי, יוצא דופן וכד', נהפך בדמיונות מסולקי הדעת האלה למציאות ניסית, על-טבעית וכד' עד שהם משווים זאת לחנוכה, פסח וגאולה בידיי מלך המשיח. ואם זה לא מספיק הם עוד תובעים מהחילונים שיגידו על כך תודה לקב"ה, כדי שזה יתאים להזיות שלהם לגבי ה"גאולה" וה"ניסים" !