מאת: פשוטו כמשמעו
א' אלול  ה'תשע"ו  13:29 

אני מאוכזב לראות


שכבודו אינו מתייחס כלל "ליום משטרה וקהילה" שהתקיים בעירו אלעד בהנהגת הרש"ע הידוע.
מאת: שרגא
י' אלול  ה'תשע"ו  12:07 

הוא רצה להתייחס - פשוט אין כאן מי שיקרא


אם עץ נופל ביער ואין איש לידו, האם הוא עושה רעש?
כך האתר הזה, היה עושה הרבה רעש אם מישהו היה טורח להיכנס.
ט' טבת  ה'תשע"ז  02:17 

שרגא היקר תנוח דעתך...


ב"ה לא חסר אנשים שנכנסים לאתר וגם אם היה נכנס לכאן רק יהודי אחד בכל שנות פעילותנו היה בזה זכות אדירה שדי בה להצדיק את קיום האתר. לצערנו רבץ עלינו עול הפרנסה המקשה עלינו לטפל באתר כדבעי כך שהאשמה היא לא על הנכנסים לאתר אלא עלינו ויהי רצון שיפרנסנו הקב"ה ממתנת ידו על מנת שנוכל ביתר שאת להגדיל תורת אמת של רבותינו בחשכת הדור ההולכת וגוברת ונזכה גם אנו להיות בכלל אלו שנאמר בהם "אז נדברו איש אל רעהו".

בברכה, יואל.
ט' טבת  ה'תשע"ז  02:09 

בקרוב נתייחס כאן באתר למעשיו השפלים...


של ראש עירית אלעד המסית והמדיח ישראל פרוש. ובכללם אירוע 'יום משטרה וקהילה' שקיים בניגוד לדעת רבני העיר וגדולי ישראל. אחת הסיבות העיקריות לחוסר פעילות האתר הינה מלחמת מצוה של תושבי העיר אלעד נגד הרשע המושחת העומד בראשה שגם יו"ר ארגון אזמרך בלאמים הרב אברהם חזן שליט"א בחסדי ה' שותף לה. בתחילה נעלה כאן דרשה שדרש נגדו בקהל עם בדיוק לפני שנה בליל שב"ק פרשת ויגש בביהכנ"ס 'בית דוד' באלעד בראשותו של ידידנו שהוא מחשובי הרבנים והדיינים בעיר אלעד הרה"ג אברהם גרסייה שליט"א.

בברכה, יואל.