מאת: יהושע
ד' תשרי  ה'תשע"ז  15:18 

הרב קוק


אם כל מה שאתה מנסה להוכיח וכיוצא בזה ...

הרב חרל"פ לא ידע ? ר' אריה לוין לא ידע ? הרב אברהם שפירא לא ידע ? הרב שאול ישראלי ? הרב מורדכי אליהו ? הרב חלבן שידוע גדלותו אצל גדולי הרדור לדוג' הרב בצרי הרב שינפלד וכו' שמזכיר הרבה בשיחותיו את הרב קוק לא יודע ? 

תנורמל ? 

ט' טבת  ה'תשע"ז  01:34 

אני שמח שהמידע שמובא כאן באתר...


מעלה אצלך קושיות על כל מיני אישים שונים שהיתה להם איזו שהיא קירבה הערכה כלפי הר' קוק בעבר וכן על כאלה שיש להם הערכה כלשהי כלפיו בהווה ומזכירים אותו בנימה חיובית בשיחותיהם. אך הקושיות האלה צריכות להישלח אליהם והתירוץ עליהן צריך להישמע מפיהם. זה שרב פלוני (ואין זה משנה כלל מה גדלותו התורנית) מזכיר בנימה חיובית את הר' קוק לא מבטל כהוא זה מדעת גדולי דורו של הר' קוק המובאת כאן באתר ובקונטרסים שזיכנו הקב"ה להוציא לאור. וכפי שכתבנו בקונטרס החדש 'כהניה חמסו תורתי חלק א'כל גדולי ישראל שהתנגדו לר' קוק (אם לשיטתו ואם לאישיותו) נימקו באר היטב על היתה מבוססת שיטתם. אם יש לך  נימוק מבואר היטב של רשימת הרבנים שהזכרת שיש בו כדי לדחות את יחסם השלילי מאד של גדולי ישראל כפי שמוצג באתר  אתה מוזמן להציגו ונתייחס אליו. ואגב, אף לא אחד מהרבנים שהזכרת בדבריך לא חינך את ילדיו ותלמידיו בשיטתו של הר' קוק כך שגם אם הזכירוהו בצורה חיובית הרי שהתכוונו רק לאישיותו ולא לשיטתו שמלבד מה שהיתה מנוגדת לגמרי לעיקרי היהדות הפשוטים ביותר גם הוכחה במשך השנים כהרסנית ביותר והובילה את ההולכים אחריה להתרחקות ההולכת וגדלה עם השנים מהיהדות לגמרי.

בברכה, יואל.