מאת: יעקב כהן
ג' חשון  ה'תשע"ז  11:24 

הרב קוק


אתה יודע שלרב דב קוק יש תמונה ענקית של הרב אברהם הכהן קוק בבית ? למה אתה חושב שאתה הכי חכם ? 
ט' טבת  ה'תשע"ז  01:46 

אתה מוזמן להציג את החומר בנמצא כאן באתר


לכל מי שתרצה ובכלל זה לר' דב קוק. נכון להיום לא הגיעה אלינו מהר' דב קוק או מכל אדם אחר השגה אחת על המובא באתר משמם של גדולי ישראל נגד הר' קוק. ואני לא חושב שאני הכי חכם, אבל ממעט החכמה שיש בי אני יודע שעל דבריהם של גדולי ישראל לא מקשים מתמונות שעל הקיר אלא מדברי תורה של גדולי ישראל כמותם או גדולים מהם וקודמים להם שיש בהם לסתור את דבריהם או לכל הפחות לראות את הדברים באופן אחר.

בברכה, יואל.