עמוד 133 מתוך 133

יואל

י"ג טבת ה'תש"פ

האם יואל אלחנן היה תלמיד מרכז הרב ?


יואל אלחנן

כ"ו אדר ה'תש"פ
ב"ה לא למדתי במרכז הרב ולא זכיתי...


י

ל' שבט ה'תש"פ

יישוב הארץ דוחה פיקוח נפש?


יואל אלחנן

כ"ו אדר ה'תש"פ
אין שום מקור הלכתי לדברי הרצי"ה ...


שמעון

י"ח חשון ה'תש"פ

בענין הכתוב בספר דת הציונות


יואל אלחנן

כ"ה כסלו ה'תש"פ
לגבי הגר"א שלזינגר שליט"א
+

יעקב בער טייטלבוים

ג' טבת ה'תש"פ
הסיפור יכול להיות אמת אבל אין לו מקור
+

המגיב

ג' טבת ה'תש"פ
לא יתכן


השואל

ג' טבת ה'תש"פ
בענין דברי יעקב בער
+

יואל אלחנן

כ"ה כסלו ה'תש"פ

בקשת עזרה-הדפסת חלק ג של דת הציונות


יואל אלחנן

כ"ה כסלו ה'תש"פ
אגב, לספר יצורפו גם...
+

יואל אלחנן

כ"ג אלול ה'תשע"ט

שאלה חשובה שהגיעה אלינו מארה"ב


יואל אלחנן

כ"ג אלול ה'תשע"ט
תשובה חלק א'
+

יואל אלחנן

כ"ג אלול ה'תשע"ט
תשובה חלק ב'
+

שמעון

ט' ניסן ה'תש"פ

הספר ויואל משה


יואל אלחנן

כ"ג אלול ה'תשע"ט
אפשר להשיג אצלנו את הספר....
+

עמנואל

כ"ט סיון ה'תשע"ח

חוק החדש של גיוס


יואל אלחנן

כ"ו תמוז ה'תשע"ח
כל מה שנעשה בבית המינות המכונה "כנסת"...
+

זכריה

כ"ט תמוז ה'תשע"ח
שאלה
+

יואל אלחנן

ט"ז אב ה'תשע"ח
השאלה היא לא על הגרש"ד מונק זצ"ל אלא...
+

משתמט מצ.ה.ל

כ"ז תמוז ה'תשע"ח
זה הכל אותה גברת בשינוי אדרת !
+

משתמט מצ.ה.ל

כ"ח תמוז ה'תשע"ח
הם לא זקוקים לגזירת גיוס כלל.
+

אליהו נ.

י"ח תמוז ה'תשע"ח

בענין העלון המשובש נחלת ה'


יצחק אייזיק

י"ח אייר ה'תשע"ח

הספר החדש "תשועת עולמים"


יצחק ק'

ח' סיון ה'תשע"ח
אפשר לקבל את הספר
+

י.ד

כ"א אדר ה'תשע"ח

מסכימה עם כל מילה לעניין ההשקפה, אבל....


יואל אלחנן

ל' ניסן ה'תשע"ח
נשמח לקבל דוגמא ואם צריך, לתקן.
+

זכריה

ל' ניסן ה'תשע"ח
שואל באמת
+

משתמט מצ.ה.ל

ב' אייר ה'תשע"ח
כל שאינו מצוי בריב עם ההולכים בדרך רעה


משתמט מצ.ה.ל

ב' אייר ה'תשע"ח
שאלות שהן טענות...


חומר למחשבה

ג' אייר ה'תשע"ח
המדינה הייתה טריפה גם ללא אינטרנט.
+

יואל אלחנן

ד' אייר ה'תשע"ח
שלום זכריה
+

יואל אלחנן

ד' אייר ה'תשע"ח
המשך התשובה...
+

יואל אלחנן

ד' אייר ה'תשע"ח
לגבי תקשורת "חרדית"
+

משה כהן

ג' אייר ה'תשע"ח
החפץ חיים היה מדבר לשה"ר?
+סה"כ 2,649 נושאים בפורום
 פירסום הודעה